Sống trong một đất nước mà không biết người lãnh đạo mình là ai là một hững hờ đáng trách. Đáng trách hơn nữa khi không quan tâm đến đường lối chính sách của nhà lãnh đạo. Chính thái độ thờ ơ đó nói lên thiếu quan tâm đến cuộc sống của chính mình và của tha nhân. Người công dân có trách nhiệm nói lên tiếng nói trung thực của người dân, cảnh tỉnh người lãnh đạo. Nếu họ lãnh đạo tốt cần khuyến khích, cổ võ, nếu họ làm không tốt cần lên tiếng phản đối cho họ biết họ đang gây tai hại cho đại chúng và cho đất nước.

Ngày lễ Đức Kitô Vua vũ trụ nhắc chúng ta làm tròn trách nhiệm của người Kitô hữu. Trách nhiệm đó là tỏ lòng tôn kính với người lãnh đạo của mình. Tôn kính bằng cách khuyến khích nhau học hỏi đường lối Chúa. Tôn kính bẳng cách thi hành đường lối Chúa, sống đường lối Chứa trong cuộc sống hàng ngày. Đường lối vua Kitô là gì? Thưa là yêu Thiên Chúa hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn và thương người đồng loại như chính mình. Ngoài ra không còn giới răn nào quan trọng hơn. Là vua vũ trụ vì thế quê hương thật của chúng ta không phải nơi trần thế mà là thiên quốc. Hành trình dương thế chấm dứt chúng tiến vào quê hương vĩnh cửu, Thiên quốc, căn nhà muôn đời của Kitô hữu. Trong thời gian tại thế mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ cần làm bởi Kitô hữu chân chính không sống thụ động mà sống đời hoạt động, tích cực tham gia vào các công việc nơi xứ đạo mình đang sống.

Là thành viên của nước trời, quê hương thật của chúng ta trên trời vì thế chúng ta không cần chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, bờ cõi hay phục vụ cho quyền lợi của vua, hoàng gia. Phục vụ không phải cho quyền lợi của vua mà ích lợi cho anh chị em khác. Việc làm của chúng ta mang lợi ích cho vua Kitô khi chúng ta coi trọng, quí mến và giúp nhau sống thảnh thơi vì đó là dấu chỉ của yêu thương. Cho kẻ đói ăn, khát uống, rách rưới cho mặc, bệnh tật thăm nom, cô đơn an ủi. Chính sách của vua Kitô là thế, chính sách hoàn vũ này không thay đổi cho tới khi không còn ai cô đơn, bệnh tật, đói khát. Vua Kitô mời gọi chúng ta thực hành với khả năng, thời gian mình có để chăm sóc họ. Những ai thực sự yêu mến vua Kitô, Đấng lãnh đạo tối cao của Kitô hữu, sống thực hành những điều đó. Thiếu thực hành những điều trên là yêu mến vua Kitô bằng môi miệng. Lời nói suông sẽ không làm đẹp lòng vua Kitô vì Ngài không muốn Kitô hữu sống vô tâm nhưng sống với lương tâm châm chính và thực hành những điều lương tâm kêu gọi thực hiện hàng ngày trong cuộc sống.

Lắng nghe tiếng nói, hướng dẫn của Thánh Thần Chúa để tìm công việc mục vụ, phục vụ thích hợp cho hoàn cảnh mình là điều các Kitô hữu cần thực hiện. Không có việc mục vụ nào quá nhỏ, cũng không có việc mục vụ nào bị bỏ quên khi chúng ta tiến vào thiên quốc. Tất cả đều đẹp, đều cao quí và đều tốt lành. Thay đổi thế giới là việc của vua Kitô; thay đổi con người là việc của Thánh Thần Chúa. Nhiệm vụ Kitô hữu là mang lại an ủi cho người cần an ủi, tình thương cho người thiếu tình thương, xoa bớt đau khổ cho kẻ đau khổ. Chính những công việc bác ái đó là mối giây liên kết việc làm của ta với vua Kitô và vua Kitô mong muốn những liên kết san sẻ tình yêu nho nhỏ đó. Mọi việc trọng đại khác Ngài tự lo. Công việc của Ngài không phải của ta.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org