Giáo Phận Vinh
Giáo hạt Thuận Nghĩa


Thuận Nghĩa, ngày 14 tháng 11 năm 2014

BẢN LÊN TIẾNG
V/v: Vấn đề đất đai thuộc huyện Quỳnh Lưu


Kính gửi: UBND huyện Quỳnh Lưu

Thời gian qua, linh mục đoàn giáo hạt Thuận Nghĩa nhận được đơn thư của nhiều hộ dân sống ven Quốc lộ 1A phản ánh việc họ bị UBND huyện Quỳnh Lưu thu hồi đất vô căn cớ pháp luật. Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế và căn cứ vào những quy định của Pháp luật hiện hành, linh mục đoàn thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa có ý kiến như sau:

1. Luật pháp của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định rõ đất đai thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân, khi nhà nước có chủ trương chính sách cần thu hồi thì phải tiến hành đúng theo trình tự pháp luật và người dân được đền bù thỏa đáng. Việc UBND huyện Quỳnh Lưu chủ trương thu hồi đất của dân không theo tiến trình pháp luật quy định, không có quyết định thu hồi và bồi thường thỏa đáng cho dân là trái pháp luật.

2. Khi dân có đơn từ khiếu nại gửi lên cấp chính quyền thì các cơ quan chức năng phải xem xét, giải quyết cho dân và phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ. Những hộ dân có đất bị thu hồi đã nhiều lần viết đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết nhưng Chủ tịch UBND không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại là không làm tròn trách nhiệm của mình. Nghiêm trọng hơn, nhiều lần UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức các lực lượng có vũ trang để cưỡng chế đất của dân khi chưa giải quyết xong khiếu nại là hành vi lạm quyền.

3. Các hành vi trên của những cá nhân, cơ quan chức năng liên quan đã làm nhiều người dân bức xúc, hoang mang và bất ổn. Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt tôn giáo trong địa bàn và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Vì vậy:

1. Chúng tôi phản đối hành vi cưỡng chế của chính quyền huyện Quỳnh Lưu. Yêu cầu chính quyền dừng ngay hành vi cưỡng chế bất hợp pháp.
2. Đề nghị xét đơn khiếu nại và giải quyết theo đúng trình tự mà Luật Khiếu nại –Tố cáo đã quy định.
3. Rà soát lại những quy định của luật Đất đai hiện hành để có quyết định chính xác trên cơ sở pháp luật, đền bù thoả đáng cho những hộ dân đang có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Chúng tôi đề nghị những người thi hành pháp luật phải tôn trọng Hiến Pháp và Pháp luật Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Linh mục đoàn Giáo hạt Thuận Nghĩa đồng ký tên: