Tháng mười một là tháng dành riêng cầu cho các linh hồn. Khởi đầu tháng là ngày lễ mừng và tạ ơn các thánh đã sống cuộc sống anh dũng, chứng tá đức tin cho Tin Mừng. Ngay sau đó ngày mùng hai là lễ cầu cho các linh hồn. Hai ngày lễ khác biệt nhau, một là lễ mừng kính các thánh và hai là lễ tưởng niệm cầu cho các linh hồn. Hai lễ liên kết và cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Liên kết vì các thánh trước tôn nhan Chúa luôn nài van xin Chúa thương các linh hồn. Liên kết vì các linh hồn dù chưa được giải thoát nhưng họ luôn mang niềm hy vọng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa qua lời van nài của các thánh. Cả ngày lễ mừng lẫn tưởng niệm đều chung niềm tin vào Đức Kitô, chung niềm tin về sự sống lại đời sau, chung niềm tin cuộc sống thiên quốc an lành gấp bội cuộc sống trần gian.

Điều nào diễn tả niềm tin tuyệt vời đó? Thưa chính là sự chuẩn bị lâu dài của chúng ta. Cuộc sống trần thế chúng ta được sinh ra rồi mới chuẩn bị cho cuộc sống tương lai; trong khi cuộc sống thiên quốc Kitô hữu chuẩn bị trước khi sinh vào cõi trường sinh. Chuẩn bị đây không phải một hai ngày mà cả một đời chuẩn bị cho cuộc sống đó. Chuẩn bị cách nào? Thưa là tập sống yêu thương, tập đón nhận tình yêu Chúa và tập phân phát tình yêu đó cho tha nhân. Việc lành phúc đức đời này diễn tả tâm tình đáp trả lời mời gọi sống giới luật yêu thương- mến Chúa, yêu người- Đức Kitô đón nhận chúng ta vào thiên quốc bởi cả đời chuẩn bị học sống yêu thương vì thế mà hội nhập dễ dàng vào mầu nhiệm tình yêu thiên quốc. Thiên Chúa mặc khải tình yêu của Ngài qua Đức Kitô và Kitô hữu hưởng mầu nhiệm đó nơi thiên quốc. Mừng kính các thánh trọn đời trung tín với Đức Kitô, trọn đời hiến thân vì nước trời, trọn đời chia xẻ tình thương Chúa cho tha nhân. Các ngài sống trọn đời trong hy vọng, tin yêu, đầy lòng mến. Các Ngài hoàn thành tốt đẹp các điều trên nhờ trông cậy vào ân sủng Chúa ban.

Tưởng niệm và cầu nguyện cho các linh hồn không phải là hành động bác ái suông mà là bác ái trong đức tin. Bác ái của niềm tin, lòng mến và lòng cậy trông. Các linh hồn cần lời cầu của các Kitô hữu khác vì khi còn tại thế họ hoặc nghèo yêu thương tha nhân, hoặc thiếu tha thứ cho đồng loại và mất lòng cậy trông, tín thác hoặc từ chối đón nhận tình yêu Chúa. Giờ đây họ biết rõ cần kết hợp lời van xin của họ với lời cầu của các kitô hữu khác, cùng với họ nài van Chúa thứ tha, đón nhận họ vào thiên quốc. Cầu nguyện cho các linh hồn nói lên niềm tin của các Kitô hữu, tin có sự sống lại, tin có đời sau. Cầu nguyện cho các linh hồn nói lên sự liên kết giữa Giáo Hội đang trên đường lữ hành trần thế là những Kitô hữu còn sống và Giáo Hội đau khổ bao gồm những kẻ qua đời, linh hồn họ chưa được hưởng lòng Chúa thương xót. Cầu nguyện cho các linh hồn xác tín một niềm tin vào tình thương Chúa lớn hơn tội lỗi của ta và tình thương đó có sức ban sự sống trường sinh. Chúng ta cũng xác nhận con người với khả năng, tài trí của ta đều bất lực và ngoài lòng Chúa xót thương không thế lực nào cứu nổi các linh hồn. Cầu nguyện cho các linh hồn diễn tả tâm tình kính trọng, quí mến đến các người quá cố và là cách diễn tả tình yêu chúng ta dành cho người đã ra đi trước chúng ta.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org