Đức Kitô vác thập giá và Ngài kêu gọi Kitô hữu vác thập giá mỗi ngày bước theo. Sức nặng thập giá là điều huyền diệu ngoài trí tưởng. Sức nặng không lệ thuộc vào vật chất làm thập giá mà là sức nặng vô hình nằm sâu trong tim trong óc người vác thập giá. Tim óc Kitô hữu được hướng dẫn bởi đức tin. Sức nặng thập giá và đức tin đi trái chiều nhau. Đức tin mạnh vác thập giá thấy nhẹ; đức tin yếu kém cũng thập giá đó nhưng sao nặng đè thân con dập dụi. Điều này không có nghĩa người có đức tin mạnh không cảm thấy gánh nặng thập giá. Họ cảm thấy gánh nặng thập giá nhưng vác trong tin iêu, phó thác và cảm thấy trong khả năng. Kẻ không tin vào Đức Kitô thập giá của họ nặng đến độ ngoài khả năng.

Kẻ không tin vào Đức Kitô coi thập giá là hình ảnh của kinh khủng, bóng dáng tử thần, sự hiện diện của thần chết. Người đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô hình ảnh thập giá là hình ảnh của sống động, của hy vọng, của ơn cứu độ Đức Kitô ban. Sau khi quân lính đóng đinh Đức Kitô vào thập tự chúng đứng nhìn lên thập giá chế nhạo. Nhóm lãnh đạo vể cung điện, đóng cổng mở tiệc mừng chiến thắng trong khi tông đồ Đức Kitô trốn sau khung cửa cài then vì sợ bị bắt, hành hình. Chiến thắng của nhóm lãnh đạo vỏn vẹn sau ba ngày thì tàn lụi khi họ nghe tin gây khủng hoảng trong nhóm, tâm thần họ chấn động, toàn nhóm lâm cảnh bối rối, lo lắng. Tin loan báo Đức Kitô bị đóng đinh hiện đang sống và đang gặp gỡ, trò chuyện cùng các môn đệ, kêu gọi họ mạnh dạn lên, đừng sợ. Đức Kitô đến thông báo cho họ biết Ngài chiến thắng tử thần. Thần chết và bạo động từ nay hết hiệu nghiệm, mất chỗ đứng. Đức Kitô sống lại chận họng thần chết, làm chúng cứng lưỡi, không thể khoe khoang, hù doạ nhưng bị giam cầm trong ngục tối.

Xưa trong Cựu Ước thần chết qua hình con rắn cám dỗ con người bất tuân lời Chúa ăn trái cấm đón đưa sự chết vào trần gian. Đức Kitô trong Tân Ước tự nguyện xuống thế sống đời sống tuyệt đối vâng lời Chúa Cha và thực hiện í Chúa Cha giành lại sự sống từ tay tử thần, biến sự sống thành sự sống trường sinh cho nhân loại. Cây biểu tượng của sự dữ, cây biết lành biết dữ, mang sự chết vào thế gian từ nay tuyệt nọc, tuyệt chủng bởi cây thập tự, cây sự sống của Đức Kitô đánh bại thần chết. Cây sự dữ bị vô hiệu hoá bởi cây thập tự của Đức Kitô. Những ai gắn bó đời mình với thập giá Đức Kitô cũng vô hiệu hoá sức nặng thập giá đời mình nên thập giá không còn là gánh nặng mà là gánh của hy vọng. Gánh hi vọng này còn mang lại sự sống đời đời, sự sống trường sinh.

Đức Kitô trên thập tự tay giang rộng có thể hiểu nhiều cách khác nhau. Với những kẻ chủ trương đóng đinh Ngài, giang tay rộng là dấu chỉ của người đầu hàng, cho thấy tay trắng, không vũ khí, không trong thế phản công, chiến đấu mà là đầu hàng, chấp nhận. Nhìn về khía cạnh tâm linh giang tay rộng trên thập tự là dấu chỉ của người giang tay đón chào, thu nhận người đến từ muôn phương, sẵn sàng thu nhận, đón chào bất cứ ai thành tâm đến xin làm môn đệ dưới bóng cờ Thập Tự. Trong í nghĩa này Đức Kitô trên thập tự mong ôm choàng lấy toàn thể nhân loại, mong đón nhận tất cả mọi người. Những ai đến với Ngài đều được đón nhận và đều nhận được sự sống lại khải hoàn vinh quang của Ngài.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org