Sinh nhật Mẹ, con dâng lời cung chúc
Happy Birthday, Mẹ nơi chốn thiên cung
Mẹ đẹp xinh diễm lệ rất cao sang
Con ngây ngất, ngắm nhìn tim cảm xúc

Chúa chọn Mẹ, giữa muôn loài thụ tạo
Mẹ khiêm nhường, dâng hai tiếng “xin vâng”
Là phận người, nhưng là Mẹ Thiên Chúa
Mầu nhiệm cao siêu, cứu rỗi nhân trần

Con luôn biết phận con tâm yếu đuối
Không ơn Trời, con gục ngã liên miên
Xin Mẹ cầu, Chúa ban nhiều ơn thiêng
Con sẽ không, trầm mình trong mê muội

Mẹ ơi Mẹ, chúc mừng sinh nhật Mẹ
Mẹ muôn loài, cũng là Mẹ của con
Con mong ước, ngày sau cùng với Mẹ
Chốn Thiên Đàng, tụng ca Đấng Cửu Trùng

Cho con biết, mỗi ngày thêm thánh hóa
Sữa tính hư, gây dịp tội hoang đàng
Nhờ ơn Chúa, con quyết lòng tẩy xóa
Tính khoe khoang, ham danh lợi gian trần

Cho con biết, xin vâng trong cuộc sống
Chấp nhận đời, theo năm tháng dần trôi
Siêng dự lễ, nhận ơn từ Thánh Thể
Tâm bình an, thanh thản lối đi về

San Jose ngày 8 tháng 9, 2014