Vatican - Cha Federico Lombardi, Trưởng Văn phòng báo chí Tòa Thánh, hôm nay thứ Sáu (9/5) xác nhận rằng Nhóm công tác chung Tòa Thánh - Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp thứ năm tại Hà Nội từ ngày 10-11 tháng 9 này.

Cha Lombardi cho biết cuộc họp sẽ bàn về việc "củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh."

Cuộc họp lần trước của Nhóm làm việc chung Việt Nam -Tòa Thánh được tổ chức tại Vatican vào tháng Sáu vừa qua.