HỒNG KÔNG - Hôm Thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2014 tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán (Tong Hon) của Giáo phận Hồng Kông vừa tấn phong cho các linh mục Giuse Hạ Chí Thành
(Ha Chi-shing), Stêphanô Lý Bân Sanh (Lee Bun-sang) và Micae Dương Minh Chương (Yeung Ming-yeung) làm giám mục phụ tá của giáo phận này. Các ngài là những vị giám mục đầu tiên tại Hồng Kông được tấn phong kể từ khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông về lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Đức Hồng Y Thang Hán nói rằng: "Là một mục tử, tôi cảm thấy cần thêm nhiều linh mục để chăm sóc mục vụ cho hơn 500.000 người Công Giáo trong giáo phận của chúng tôi". Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ba vị giám mục phụ tá để giúp ngài trong việc "đối mặt với những thách thức mới của thời đại chúng ta".

Ba vị tân giám mục này được Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định bổ nhiệm hồi Tháng Bảy vừa qua. Hai vị phụ phong trong thánh lễ là Đức nguyên giám mục Hồng Kông - Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Zen Ze-kiun) và Đức Tổng Giám Mục Savio Hàn Đại Huy (Hon Ta-fai) - Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh. Ngoài ra còn có 8 vị giám mục và hơn 200 linh mục khác đồng tế trong thánh lễ, với sự tham dự của 2.000 người Công Giáo, trong đó có nhiều linh mục và giáo dân từ đến Trung Quốc đại lục.

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thang Hán cho biết rằng các vị tân giám mục sẽ phải giúp ngài trong bốn ưu tiên mục vụ, một trong số đó là việc thúc đẩy liên lạc giữa Giáo Hội tại Trung Quốc và Giáo Hội Hoàn Vũ.

Cách nay 18 năm (1996), Đức Cha Giuse Trần Nhật Quân được tấn phong làm giám mục phó và Đức Cha Gioan Thang Hán làm giám mục phụ tá. Đó là lần tấn phong duy nhất cho đến tận nay.