Trong bản văn, được công bố trực tuyến trên Website của Đài phát thanh Vatican hôm thứ Sáu 25 tháng 7, Đức Hồng Y Louis Sako là Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ Chanđê, đã cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết lên án sự đàn áp tàn bạo của bọn khủng bố Hồi Giáo ISIS.

Tuy nhiên, Thượng Phụ Sako nói ra nghị quyết lên án thôi thì không đủ. Ngài kêu gọi Liên Hiệp Quốc gây áp lực với chính phủ Iraq để bảo vệ tất cả các nhóm thiểu số, cũng như để tăng tốc độ phân phối viện trợ "khẩn cấp".

Đức Thượng Phụ nói rằng các Kitô hữu Iraq "gánh chịu nặng nề hơn bất cứ ai trong chính sách tàn bạo này." Ngài tố cáo cuộc đàn áp các cộng đồng Kitô kỳ cựu ở Mosul là một cuộc “thanh lọc sắc tộc”.

Bức thư của Đức Thượng Phụ kết thúc bằng một thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc hãy tìm mọi cách để "bảo vệ và bảo tồn các di sản của chúng tôi đang bị cướp phá và đốt cháy bởi quân khủng bố Hồi Giáo ISIS."

Đức Thượng Phụ đã công bố lá thư này cùng với một lá thư của tất cả các tổng giám mục thuộc mọi hệ phái Kitô tại Mosul.

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Mosul cũng kêu gọi việc bồi thường các tài sản bị hư hỏng như các nhà thờ và tu viện. Các ngài cũng kêu gọi người dân Iraq và thế giới áp lực với bọn khủng bố Hồi Giáo để chặn đứng việc phá hủy các nơi thờ phượng, trong đó có nhiều địa điểm có lịch sử hàng nhiều thế kỷ.