Từ ngữ mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi không xuất hiện trong Kinh Thánh nhưng Kinh Thánh lại thường nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Kitô mặc khải cho nhân loại biết về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Con và Thiên Chúa là Thánh Thần. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng một bản tính như nhau nhưng độc lập và hoàn toàn riêng biệt từng ngôi một. Đức Kitô mặc khải cho các môn đệ là sau khi về trời Ngài sẽ gởi Ngôi Ba là Thánh Thần xuống nhân danh Ngài để dậy dỗ muôn dân (Gioan 15,26). Trước khi về cùng Chúa Cha Đức Kitô sai các môn đệ đi rao giảng cho muôn dân và rửa tội cho họ, NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN và dậy họ tuân giữ mọi điều Ngài đã dậy các ông (Mat 28,19). Đây là công thức rửa tội hoàn cầu cho các Kitô hữu.

Nhờ Đức Kitô mặc khải mà những điều bí ẩn vô hạn con người hữu hạn biết phần nào về vô hạn trong Thiên Chúa. Nếu Đức Kitô không mặc khải con người không đủ khả năng đặt vấn đề Một Chúa Ba Ngôi. Bởi không biết nên không thắc mắc. Đức Kitô mặc khải mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, từ đó thần học gia học hỏi, nghiên cứu mong biết thêm nhưng hầu như tất cả đều bị bế tắc, không thông vì mầu nhiệm vượt quá trí hiểu con người. Mầu nhiệm không thuộc phạm trù của lí luận hợp lí. Tiên tri Isaiah (55,8) giải thích là tư tưởng của Thiên Chúa cao sâu hơn loài người, trời xanh cao hơn mặt đất tư tưởng Chúa sâu thẳm như thế. Làm sao trí óc loài người có thể hiểu Đấng tạo dựng ra nó. Làm sao vật chất mục nát hiểu Đấng không hề hư nát và làm sao bộ óc hữu hạn có thể hiểu Đấng vô hạn?

Đến với Thiên Chúa trong tình yêu chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa cách dồi dào, ngoài ra không còn cách nào khác để hiểu tình yêu Chúa. Chỉ có tình yêu mới có thể hiểu được tình yêu, ngay cả tình yêu giới hạn cũng có thể hiểu ít nhiều về tình yêu vô hạn. Cần đáp trả tình yêu Chúa để có thể hiểu Ngài. Nếu cho rằng hiểu rồi mới yêu là đi vào tắc nghẽn, ngõ cụt bởi không yêu Chúa không thể đến với Ngài và không đến với Ngài thì không thể hiểu Ngài. Mà muốn đến với Ngài cách duy nhất là yêu Ngài. Dù đến với Ngài vẫn không thể hiểu thấu Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi bởi nếu hiểu được thì đâu còn là mầu nhiệm nữa và Kinh Thánh là sản phẩm của con người. Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi giúp ta nhận biết càng cố gắng tìm hiểu mầu nhiệm với lí luận, với quan sát sẽ càng dời xa mầu nhiệm. Chỉ có những con tim chân thành yêu mến, khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của con người những con tim đó nhìn bằng con mắt đức tin sẽ gặp được Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Giới hạn của con người được bù đắp bằng đức tin để nhận biết điều Đức Kitô mặc khải. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một phần Đấng vô hạn mặc khải cho con người hữu hạn.

Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là quà tặng đặc biệt Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong các tôn giáo hoàn vũ có nhắc đến đa thần. Thí dụ như Hinđu có nói đến các thần Brahma, thần Vishnu và thần Shida. Điểm giống nhau duy nhất là đa thần, ngoài ra không còn gì tương đồng với tín điều Một Thiên Chúa có Ba Ngôi bằng nhau.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org