Công thức gia nhập đạo Thiên Chúa qua bí tích Thanh Tầy có nguồn gốc từ giáo huấn của Đức Kitô. Đây là công thức dùng chung cho toàn cầu. Trước khi chia tay cùng các môn đệ để về cùng Chúa Cha, Đức Kitô trao phó việc truyền bá Tin Mừng cho muôn dân qua tay các tông đồ và những tín hữu tin theo Đức Kitô với lời truyền sau:

Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho an hem Mat 28,19

Lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy là chính thức công bố trước cộng đoàn dân Chúa: Thiên Chúa là Cha tạo dựng nên ta và ban cho ta sự sống trường sinh. Chúa Con là Đức Jêsu Kitô tẩy rửa ta khỏi án phạt do tội gây ra bằng chính máu của Ngài đổ ra trên đường cứu chuộc và trên thập giá. Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hoá giúp ta sống thánh thiện hơn. Sự thánh thiện viên mãn khi con người đi hết hành trình dương thế để đoàn tụ cùng Thiên Chúa trong nước Ngài. Những ơn này chúng ta nhận từ Thiên Chúa để trở nên con cái Chúa nơi trần gian và là kẻ thừa tự trong nước Chúa trên thiên quốc. Bí tích Thánh Tẩy giúp chúng ta trở nên con cái Chúa, là thành phần trong Giáo Hội, là chi thể của Mầu Nhiệm Đức Kitô mà Ngài là đầu chúng ta là chi thể. Qua mầu nhiệm này chúng ta được Thánh Thần thánh hoá để trở nên tốt hơn. Là Kitô hữu trưởng thành chúng ta nhận ơn Thêm Sức của Thánh Thần, cùng ơn mà chúng ta nhận khi nhận bí tích Thanh Tẩy, để nhờ ơn thánh chúng ta sống xứng đáng người chứng nhân trung tín, hoàn thành tốt đẹp sứ mạng lãnh nhận lúc rửa tội.

Đời sống thánh thiện của người Kitô hữu cần sức mạnh Thánh Thần hô trợ dể luôn sống trung thành trong ơn gọi. Theo truyền thống thì có bảy ơn Thánh Thần nhưng có mười hai thành quả. Bảy ơn Thánh Thần gồm các ơn:

1. Khôn Ngoan - phân biết điều phải, trái.

2. Hiểu Biết - hiểu thêm tình yêu Chúa.

3. Lo Liệu - giải quyết khúc mắc đức tin.

4. Sức Mạnh - chu toàn lời hứa rửa tội.

5. Thông Minh - nhận ra thánh ý Chúa.

6. Ðạo Ðức - sống thánh thiện và iêu thương.

7. Kính Sợ Chúa - tôn thờ một Chúa duy nhất.

Mười hai thành quả bao gồm:

1. Bác ái làm mọi vì lòng mến.

2. Vui vẻ để đón nhận lòng Chúa nhân từ.

3. Bình an nội tâm.

4. Kiên nhẫn trước nghịch cảnh.

5. Nhân từ với mọi người.

6. Hoà nhả từ cử chỉ đến hành động.

7. Nhẫn nại trong cầu nguyện.

8. Hiền lành biết iêu thương, tha thứ.

9. Tin tưởng khi gặp gian nan, thử thách.

10. Nhã nhặn trong giao tế.

11.Tiết độ chế ngự thói hư, tật xấu.

12. Trong sạch ngũ quan tránh dịp tội.

Thành quả của Thánh Thần được thể hiện qua đời sống Kitô hữu. Thành quả đó là bằng chứng xác thực sự hiện diện của Thánh Thần trong cuộc sống. Thành quả này không phải là mục đích cuối cùng đời người. Mục đích Thánh Thần hướng tới là biến ta trở thành con người càng ngày càng giống Đức Kitô Phục Sinh hơn. Điều này có nghĩa là Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tập sống cuộc sống trường sinh trên Thiên Quốc, xứng đáng là kẻ thừa tự trong nước trời. Khi ta sống và vâng lời Thánh Thần hướng dẫn đời sống ta được uốn nắn theo phong cách sống yêu thương và tinh thần vị tha của Đức Kitô. Bất cứ khi nào chúng ta từ chối Đức Kitô chúng ta cũng từ chối ơn Thánh Thần. Điều này có nghĩa chúng ta chọn sống theo í riêng và chịu ảnh hưởng bởi thói quen sa đoạ trần thế, thoả mãn ước mong của xác thịt. Kết quả biến chính ta là nạn nhân và nhân loại cũng bị ảnh hưởng bởi sa đoạ gây ra.

Khi lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần chúng ta nhận được ơn khôn ngoan và hiểu biết Thiên Chúa dành cho những kẻ kính sợ Ngài. Chúng ta biết rõ mục đích đời người và trạm dùng chân cuối đời. Dấu chỉ của nhận biết này thể hiện qua việc sống phục vụ tha nhân trong iêu thương và tôn trọng sự sống con người, đồng thời hưởng và bảo vệ vũ trụ Chúa dựng nên.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org