Không có cửa sẽ không có lối vào hay nói cách khác vào bất cứ chỗ nào cũng được. Những nơi này không cần người gác cửa. Để vào những toà nhà công cộng hay văn phòng tư thường có người gác cửa. Vào một vài nơi có khi phải đi qua hai ba lần cửa. Lại có những nơi vì vấn đề an ninh đòi phải xuất trình đủ giấy tờ chứng minh mới có phép đi qua cửa. Người coi cửa thường làm việc trong giờ giấc ấn định và hết giờ đi về để đến phiên người gác cửa khác thay vì thế người gác cửa thường không biết hết người đi ra vào. Đức Kitô tuyên bố Ngài vừa là người gác cửa và vừa là cửa để bảo vệ đàn chiên. Người gác cửa thay đổi theo giờ làm việc trong khi cửa không thay đổi, luôn luôn lúc nào cũng hiện diện. Bởi tính cách thường trực và tâm tình tận tuỵ, hy sinh, yêu mến đoàn chiên mà Đức Kitô tuyên bố Ngài là vị mục tử nhân lành. Hình ảnh mục tử nhân lành có nguồn gốc lâu đời từ Cựu Ước. Thánh vịnh 77, 20 nhắc đến hình ảnh mục từ nhân lành hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc đàn chiên như chính thân mình. Mục tử nhân lành chăm sóc đàn chiên với cùng tình thương và tâm tình họ nhận từ Thiên Chúa. Người xưa quan niệm chủ chiên là những vị được Thiên Chúa sai đến chăm sóc đàn chiên và vì thế họ yêu mến đàn chiên như Chính Thiên Chúa yêu mến đàn chiên. Tâm tình này thể hiện trong sách tiên tri Jêremiah 3, 15 và 23, 4

Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta, chúng sẽ khôn ngoan, sáng suốt chăn dắt các ngươi... Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa.

Là mục tử nhân lành Đức Kitô mặc khải cho chúng ta biết quyền lãnh đạo Ngài nhận từ Thiên Chúa để chăn dắt đàn Chiên. Ngài hy sinh sự sống chính thân mình để bảo vệ đàn chiên. Tin theo Đức Kitô là dứt khoát từ bỏ mục tử khác. Tin theo Đức Kitô là đặt mình dưới sự bảo trợ, Ngài hướng dẫn và che chở. Tin theo Đức Kitô là tâm được vui, trí được sáng vì được Thánh Thần Chúa dẫn đường, chỉ lối vào chốn trường sinh nên không bao giờ thất lạc. Con đường đi có trắc trở, có gian khổ vì là con đường công chính sẽ không tránh khỏi chỉ trích của kẻ gian tà, của mục tử đội lốt chiên. Tin theo Đức Kitô được tự do ra vào vì chủ chiên nhận biết giọng nói, tiếng cười của từng chiên con và chiên nhận ra giọng khi chủ kêu gọi. Dù thảnh thơi ngoài của nhưng chiên con vẫn nhận được sự bao bọc, che chở của chủ chiên và không sợ bị lang sói cắn giết.

Hình ảnh trái nghịch với mục tử nhân lành là mục tử lang sói đội lốt chiên. Mục tử nhân lành ra vào chuồng chiên một cách chân chính, ngay thẳng, giữa thanh thiên bạch nhật; trong khi lang sói hay đội lốt mục tử ra vào một cách bất chính, thường mò mẫm giữa đêm khuya thanh vắng, bất thần phá rào, đột nhập bắt cóc chiên con. Chúng không đến để bảo vệ nhưng đến để hãm hại chiên con. Chúng đến vì tư lợi cá nhân. Chúng đến mang theo tai ương, đau khổ, chết chóc, phá tan bầu khí an bình, đánh mất giấc ngủ êm đềm của đàn chiên.

Đức Kitô nhắc đến những chiên lạc. Chúng là những chiên con bị mục tử đội lốt loại ra khỏi đàn chiên, bị mục tử đội lốt dẫn sai đường, bị mục tử đội lốt đánh tan tác trước khi đầy đọa vì dám cãi lại, chống lại ý chúng. Những chiên này Đức Kitô đi tìm kiếm vác về trở thành một đàn chiên. Tính cách duy nhất này đến từ í định của Thiên Chúa là dẫn đoàn chiên đến cuộc sống trường sinh. Còn những chiên con khác chưa thuộc đàn này đó là những chiên con chưa nhận biết vị mục tử nhân lành là Đức Kitô. Ngài kêu gọi những chiên đó hợp đoàn và công việc của các Kitô hữu là kết hợp với Đức Kitô dẫn dắt những chiên đó về hợp đàn. Công việc này được hiểu như là việc truyền giáo của các Kitô hữu. Mọi Kitô hữu có trách nhiệm loan báo cho toàn thể nhân loại biết tâm tình quí mến chủ chiên nhân lành là Đức Kitô đang mời gọi họ, rộng tay đón nhận họ. Cùng nhau cất tiếng hát: Ngài đã sống lại thật như lời đã phán hứa Alleluia. Chúa chiên lành đã sống lại, thần chết đã chào thua. Alleluia.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org