Giáo xứ St Margaret Mary Brunswick Mừng Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chín ngày qua kể từ thứ Sáu Tuần Thánh Nhóm Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ đã sốt sắng làm tuần chín ngày kính Lòng Chúa Thương Xót và hôm nay sau giờ chầu Thánh Thể và giảng thuyết cả cộng đoàn đã tề tựu rước kiệu ảnh Lòng Chúa Thương Xót từ Trung tâm Thiên Ân vào Thánh đường cử hành Thánh lễ thật long trọng và sốt sắng. Sau Thánh lễ tất cả đã vui mừng chia sẻ bữa tiệc liên hoan trong hội trường giáo xứ.
Xem hình xin bấm vào đây: https://www.dropbox.com/sh/8o775n7oip01ftc/f8-HlNVrUz