Thời đại khoa học nên mọi sự đều được nhìn dưới ống kính khoa học để tìm hiểu sự việc, đặc tính và cách hình thành, biến hoá của sự vật. Rất nhiều điều trước kia cha ông chúng ta tin là huyền thoại nay khoa học có thể giải thích mạch lạc. Hiện tại có nhiều sự kiện khoa học chưa có câu trả lời nhưng biết đâu trong tương lai gần lại có giải đáp thoả đáng điều chúng ta chưa hiểu. Với nghiên cứu, tìm tòi nhân loại ngày nay hiểu biết về vũ trụ nhiều hơn, di chuyển với vận tốc cực nhanh và hình ảnh cách xa vạn dặm đuợc truyền đi cấp kì trong vài ba giây đồng hồ. Khoa học tự hào giải thích được nhiều bí ẩn của quá khứ nhưng khoa học không dám khoe khoang là có câu giải đáp cho tất cả sự việc. Chẳng hạn khoa học không có câu trả lời năm trước giờ này tôi mơ gì hoặc tiên đoán Chúa Nhật tuần tới đây tôi sẽ nghĩ điều gì. Khoa học cũng dừng chân trước ngưỡng cửa đức tin của con người. Điều kì diệu tôi tinThiên Chúa biến hình trên núi thánh vẫn là điều bí ẩn.

Cuộc đời mỗi người là một bí ẩn và đức tin của họ là một bí ẩn lớn hơn cuộc đời. Đây cũng là điều kì diệu bởi cuộc đời nhỏ hơn đức tin nhưng đức tin lại nằm trong cuộc đời. Giải thích sao cho thoả đáng khi nói điều nhỏ hơn lại có thể chứa đựng điều lớn hơn chính nó. Tương tự như câu tư tưởng của ông vĩ đại. Làm thế nào giải thích điều mâu thuẫn con người nhỏ bé lại có tư tưởng vĩ đại. Nếu giải thích tư tưởng không chiếm không gian và thời gian nên không thể đo được. Nếu không thể đo lường sao biết nó vĩ đại. Phải chăng đây là giới hạn của con người. Nhiều điều chúng ta biết là thật nhưng không thể cân, đo, chứng minh.

Đức tin Kitô giáo cũng nằm trong phạm trù đó. Tình yêu Thiên Chúa là thật nhưng không thể cân đo. Thiên Chúa hiện hữu thật nhưng không thể nhìn thấy. Đức Kitô biến hình trên núi thánh là thật nhưng một số không tin. Việc Thiên Chúa làm thật kì diệu với con mắt đức tin. Điều kì diệu Chúa biến hình mặc khải thêm nhiều kì diệu tuyệt vời khác. Sự hiện hiện của các tổ phụ Môisen và tiên tri Êlija là diều kì diện. Ánh sáng trắng như tuyết bao phủ Đức Kitô và ba môn đệ là điều kì diệu. Tiếng nói phát ra từ trời cao là điều kì diệu. Tất cả những điều này xảy ra khiến cho ba tông đồ của Đức Kitô kinh ngạc quì sấp mặt xuống đất.

Nếu từ chối không tin những điều người khác tin là một giải đáp thì chấp nhận tin những gì người khác không tin cũng là một giải đáp. Giải đáp tin lợi hơn giải pháp chối. Nhờ những điều người xưa tin là thần thoại mà ngày nay khoa học có câu trả lời cho những điều đó. Nếu người xưa không tin vào thần thoại và bỏ qua hay quên đi không để lại vết tích gì thì ngày nay khoa học không có câu trả lời về thần thoại.

Nhờ các tông đồ tin vào Chúa biến hình ghi lại sự kiện đó mà ngày nay chúng ta có ngày lễ kính. Từ chối tin vào việc Chúa biến hình là từ chối tin vào sự kiện có thật và những điều các tông đồ tin. Từ chối niềm tin vào Đức Kitô của các tông đồ là điều không ai có thể làm được. Tôi có thể chối bỏ đức tin của tôi nhưng tôi không thể chối bỏ đức tin dùm người khác. Người ta có thể bắt bớ, đánh đập, cấm đoán nhưng không thể chối bỏ đức tin dùm họ. Các thánh tử đạo quá rõ trong vấn đề này. Kẻ đối lập họ có thể giết chết thân xác họ, có thể tiêu huỷ sự sống thân xác nhưng không thể giết chết lòng tin trong tâm các thánh tử đạo.

Từ chối tin Chúa biến hình là điều các tông đồ chứng kiến và cảm nghiệm là từ chối tin vào diều họ nhìn thấy và cảm nghiệm của họ. Làm sao có thể từ chối cảm nghiệm của một người. Điều này con người hoàn toàn bất lực, không thể làm được. Tôi cảm thấy vui hay buồn là cảm nghiệm của chính tôi, không ai có thể lấy đi được. Người ta có thể làm thay đổi cảm xúc của con người từ vui sang buồn nhưng không thể từ chối cảm nghiệm đã xảy ra. Từ chối việc Chúa biến hình người ta lại rơi vào một điều kì diệu khác là điều gì làm cho cả ba tông đồ nhìn và nghe thấy tiếng vang vọng từ trên cao. Nếu là một người có thể là mơ màng. Điều gì làm cho cả ba cùng mơ một lúc là điều kì diệu. Các tông đồ mơ hay tỉnh chỉ là phỏng đoán mà không thể xác định. Không tin Chúa biến hình gây ra nhiều phiền toái hơn là tin.

Tin việc Chúa biến hình là tin vào niềm tin của các tông đồ tin vào Đức Kitô. Niềm tin này xác nhận tiếng vọng từ trên cao là tiếng vang vọng thật, chính tai họ nghe rõ. Nghe thấy Chúa Cha xác nhận Đức Kitô là Con Thiên Chúa và kêu gọi họ vâng lời Ngài. Niềm tin này cũng xác nhận là có sự sống sau cõi chết. Chính mắt họ đã nhìn thấy tổ phụ Môisê và tiên tri Elija xuất hiện, dù đối với người ta các ngài ra đi trước họ ngàn năm trước nhưng nay họ diện diện trên nền trời, đàm đạo với nhau. Niềm tin này cũng hé mở cho biết cuộc sống sau khi chết là cuộc sống chan hoà ánh sáng, sáng đến độ nhìn vào không được nhưng phải cúi rạp xuống đất tránh ánh sáng chan hoà choá mắt. Kinh nghiệmt rên núi thánh là điều kì diệu vượt khỏi tầm hiểu biết của ba tông đồ và các ông đã sống với cảm nghiệm thần tiên đó trọn đời.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org