Có người đi hành hương khắp năm châu bốn biển tìm Chúa mà không thấy. Có người đi vào hang sâu âm u, rừng rậm, non cao ngút ngàn, sa mạc bát ngát, tìm Chúa mà không gặp.

Có người chứng minh Chúa hiện hữu qua tạo vật, thiên nhiên cũng không được thiên hạ tán đồng, bằng lòng. Vậy tìm Chúa ở đâu?

Phúc âm thuật lại hai nhóm người đi tìm Chúa: vua Herode và ba đạo sĩ Đông phương. Hai nhóm dựa vào tinh tú, ngôi sao lạ chỉ đường nhưng người được người kia không. Cả hai cùng chung mục đích, dùng chung phương tiện nhưng kết quả lại khác nhau. Người thành công kẻ thất bại. Tại sao thế. Thưa vì có sự khác biệt trong mục đích tìm Chúa.

1. Ba đạo sĩ Đông phương theo dấu vết sao sáng để đến Belem tìm gặp Hài Nhi trong máng cỏ. Trong khi vua Herode triệu tập các đại giáo trưởng và luật sĩ, nhữngvị cao niên để dò hỏi ngày, giờ ngôi sao lạ xuất hiện không gặp Chúa.

2. Ba đạo sĩ Đông phương đã hy sinh ra đi, dấn thân để tìm Chúa nên gặp Chúa, trong khi vua Herode ngồi lầu son, gác tía, trịnh thượng sai người đi dò hỏi về báo lại cho trẫm nên không gặp Chúa.

3. Ba đạo sĩ Đông phương tìm Chúa với ý ngay lành, với lòng chân thành, tìm đến để thờ lậy. Trong khi Herode tìm Chúa để tìm cách làm hại Hài Nhi, để giết đi.

Điều kiện gặp Chúa đòi hỏi sự hy sinh của chính con người mình, hy sinh của mỗi cá nhân, chứ không thể nhờ ai tìm hộ. Tương tự như ai ăn thì người đó no chứ không thể nhờ ai ăn giúp được.

Điều kiện tìm được Chúa đòi dấn thân, hy sinh, cố gắng tìm kiếm và tỉnh thức. Đi tìm khơi khơi sẽ không bao giờ gặp Chúa.

Điều kiện tìm gặp Chúa phải đi đôi với tấm lòng chân thành, đơn sơ, thật thà cộng với sự khao khát tìm kiến chân lí, nguồn mạch mọi sự sống.

Tìm Chúa ở đâu. Ba vua tìm gặp chúa nơi lòng họ trước. Chính lòng họ thúc đẩy ra đi để được sao sáng dẫn đường. Sau đó ba vua gặp Chúa nơi Hài Nhi. Người Kitô hữu sẽ tìm gặp Chúa ngay trong tâm họ và nơi anh chị em. Chính vì thế mà thiên thần chúc mừng: "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org