CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô đã chết và phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo:

Linh mục Augustinô Maria Phạm Minh Tri
Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1936 tại Làng Duyên Mậu, Ninh Bình, Việt Nam.
Thụ phong Linh Mục ngày 02 tháng 06 năm 1963 thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Việt Nam.
đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời lúc 18 giờ 27 Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2013
tại Trung Tâm Điều Dưỡng Stella Maris, Timonium, Maryland, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng con kính xin Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, Quí Linh Mục, Quí Tu sĩ Nam Nữ,
toàn thể Quí Cộng đoàn Giáo dân và thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần
cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh mục Augustinô Maria Phạm Minh Tri sớm được về hưởng dung nhan Thánh Chúa.


Tiểu sử Linh mục Augustinô Maria Phạm Minh Tri (1936-2013 )

Linh mục Phạm minh Tri sinh ngày 30 tháng 12 năm 1936, tại Làng Duyên Mậu, Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
Đã tu học tại Chủng viện Ninh Cường, Bùi Chu, và Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Cường Để, Sài Gòn.
Thụ phong Linh Mục ngày 02 tháng 06 năm 1963, do Đức GM Đôminicô Hoàng Văn Đoàn chủ phong tại Nhà thờ Chính toà Qui Nhơn.
Đã phục vụ Truyền giáo tại Nhà thờ Tam Kỳ, Quảng Tín, kiêm Hiệu trưởng Trường Trung học Đức Trí ( 1963-1970),
Nhà thờ Ái Nghĩa, Quảng Nam (1970-1972), Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng (1972-1973),
Nhà thờ Mẫu Tâm, Quảng Đà, Long Khánh ( 1973-1975 ), Nhà thờ An Lạc, Chí Hoà, Sài Gòn ( 1975-1983 ),
Nhà thờ Tân Chí Linh, Chí Hoà, Sài Gòn ( 1983-1992 ), Nhà thờ Vinh Sơn, Chí Hòa, Sài Gòn ( 1992-2009 ).
Nghỉ hưu và dưỡng bệnh tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Chí Hòa, Sài Gòn ( 2009 - 2010 ).
Nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, đã được sang Hoa Kỳ chữa bệnh dài hạn (2010-2013),
và sau một thời gian dài đã chịu đựng những đau đớn của bệnh tật
để được kết hợp với sự Thương khó của Chúa Kitô, nay đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời.
Xin dâng Lời Cảm Tạ và Chúc Tụng Thiên Chúa đến muôn ngàn đời, và Xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ
trả công bội hậu cho những ai đã nâng đỡ, góp công sức và cầu nguyện
cho Linh Mục Augustinô Maria được hưởng phúc trường sinh trên trời.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
- EM: Linh mục Luca Phạm Quốc Sử, Hoa Kỳ.
- CHÁU: Linh Mục Phêrô Vũ Gia Long, Hoa Kỳ.
- NGHĨA TỬ: Linh Mục Vinh Sơn Hoàng Long, Việt Nam.
- EM: Bà Quả phụ Đôminicô Phạm Quang Trang (Nhũ danh Phạm Thị Hòa) và các con cháu, Việt Nam.
- EM: Anna Phạm Thị Quỳ, chồng và các con cháu, Hoa Kỳ.
- EM: Giuse Phạm Hoàng Quỳnh, vợ và các con, Hoa Kỳ.