Quản gia là người coi sóc tài sản cho chủ mình. Đức Kitô là chủ vũ trụ và làm chủ cuộc sống mỗi người. Ngài tin tưởng giao phó trách nhiệm của người quản gia, kêu gọi ta trông coi vũ trụ và bảo quản tài năng của chính mình. Khi trao phó trách nhiệm quản gia Đức Kitô không đòi hỏi ta phải qua cuộc phỏng vấn hay khảo hạch nhưng hoàn toàn tin tưởng ban cho ta những tài năng khác nhau. Điều căn bản trong việc thi hành trách nhiệm là chữ TÍN. Đức Kitô tin tưởng trao cho ta coi sóc, bảo quản, làm giầu và phân phát tài năng đó cho mọi người. Người quản gia trung tín là người làm việc theo lương tâm. Họ đặt í của Chủ trên í kiến cá nhân. Họ tôn trọng í Chủ và luôn trung tín trong công việc. Chủ khen những quản gia đó và trao cho nhiều tài năng khác để trông coi và ban phát.

Thực hành trách nhiệm quản gia thể hiện chữ tín và lòng yêu mến người đó dành cho Chủ. Có quản gia tài nhưng không giỏi, lại có quản gia giỏi nhưng không tài. Có quản gia vừa giỏi vừa tài lại cũng có quản gia vừa không tài vừa không giỏi. Chủ yêu mến mọi người quản gia nhưng đặc biệt thích quản gia giỏi. Quản gia giỏi là người nhận biết Chủ là chủ mọi tài năng, mình chỉ là quản gia. Nhận thức này giúp ta rộng lượng trong việc đối xử với tha nhân,yêu mến và chăm sóc họ tận tình. Quản gia dùng tài năng cho riêng mình là quản gia tài nhưng không giỏi vì không quan tâm đến tha nhân. Thiếu độ lượng và lòng xót thương tạo nên tình trạng tôn sùng tài năng, sủng ái sắc đẹp, khát khao vật chất và hoài bão danh vọng. Điều này hoàn toàn trái với mục đích Chủ. Mục đích Chủ là muốn trải dài tình thương cho mọi người. Chủ yêu cầu quản gia thực hành xót thương tha nhân. Như thế công việc quản gia bao gồm: bảo quản, phát triển và chia sẻ. Quản gia làm tròn chữ tín là người biết tín nhiệm người khác, phân chia tài năng mình đang coi sóc cho tha nhân. Làm như thế người quản gia gây thêm được lòng tin nơi Chủ.

Đức Kitô phân biệt hai loại quản gia. Một loại ưu tiên lo nước trời còn loại kia chuyên tâm việc trần thế. Nhìn vào mức độ thời gian người quản gia dành cho bên nào nhiều đủ biết tâm trí họ ở đâu. Chuyên lo việc trần thế sẽ ít giờ cho nước trời. Rành rẽ việc trần thế vì dành nhiều giờ cho việc đó. Quản gia bất trung thiếu ơn thống hối. Trước khi bị phát giác ông có thể lầm làm hại Chủ. Sau khi phát giác ông tiếp tục làm hại chủ như thế không còn lầm mà là sai. Làm bạn với con nợ của Chủ, kêu gọi chúng viết giảm nợ với hy vọng khi bị đuổi họ sẽ đón tiếp. Trong cả hai trường hợp trước và sau khi bị phát giác ông phục vụ chính mình mà không phục vụ Chủ. Đức Kitô kêu gọi chúng ta trở thành những quản gia trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn. Quản gia trung tín không phải trung tín vì phần thưởng dành cho mà trung tín vì Chủ thương yêu nên họ trung tín đáp trả lại tình thương đó. Phần thưởng họ nhận được không đến ngay nhưng phải nhìn bằng con mắt đức tin. Người quản gia bất trung trong Giáo Hội làm hại Giáo Hội nhiều hơn là làm tốt cho Giáo Hội. Chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa như chính Chúa đặt trọn niềm tin nơi ta.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org