Milano - Ðức hồng y tổng giám mục Milano, Ý, kêu gọi giáo dân tham gia truyền giáo trong chính giáo xứ.

Trong lá thư mục vụ với tựa đề "Các con sẽ làm chứng cho Thày" được công bố hôm thứ Hai 8/09/2003, Ðức hồng y Dionigi Tettamanzi nói rằng công cuộc truyền giáo đòi hỏi Giáo hội phải từ bỏ chương trình mục vụ theo thói quen, để dấn thân vào một cuộc hoán cải truyền giáo. Trong chương trình mới này, cộng đồng giáo xứ đóng vai trò chủ yếu.

Trong con đường canh tân này, đức hồng y tổng giám mục Milano gợi lên ba điểm chính: cử hành Thánh Thể một cách sốt sắng, ban các phép bí tích trong bối cảnh của một niềm tin được tuyên xưng, cử hành và sống, và cuối cùng là sự hiện diện của các tín hữu kitô trong mọi lãnh vực của cuộc sống hằng ngày.