Nguyễn Trung Tây, SVD

Possessed! Vices!


Except Blessed Mary, Mother of God, who at the moment of her conception was kept free of the original sin (Immaculate Conception), under the heaven everybody is naturally “possessed” by at least one vice. Some even have more than one; envy and greediness, to name a few. As we are advance in age, some of us pick up a few more, smoking, gambling, and drinking, for example. This very human phonemenon is even acknowledged by the Psalmist, “In sin I was conceived” (Psalm 51:5). The vice I “possess,” without being taken care of, might be gradually transformed into a deadly disease, which has potentiality to bite the edges of my gentle soul bit by bit. Without seeing a physician and receiving the prescribed medication from the doctor, the disease might one day take away my precious life.

For how long the man in Capernaum in Lucan account (4:31-37) suffered with an unclean spirit, the reader is not informed. Did the evil spirit bring him to or did he present himself in the synagogue where Jesus was teaching the people for a healing? No body knows. The evangelist did not bother to provide this piece of information to his reader. But, the encounter between the possessed man and Jesus, a very sick man and the Doctor Jesus ended with a healing. The man was no longer possessed. The man had been cure. He became new, new just like a very brand new dress that we put on ourselves on the first day of Tết, the first day of the New Year!

Fruit of the Day:

Can I face and name the vices and the unclean spirits which and whom I am truly possessed?Ám! Tật Xấu

Ngoại trừ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, được ơn vô nhiễm nguyên tội, con người chúng ta ai cũng “được sở hữu”, ít ra là với một tật xấu. Có những người lại sở hữu tới nhiều hơn một, thí dụ, ghen ghét và tham lam. Theo dòng đời trôi, có những người lại học them được tứ đổ tường, cờ bạc, hút xách, rượu chè, trai gái. Hiện tượng rất người này, Thánh Vịnh 51:5 cũng đã từng mở miệng than, “Ơi Chúa, con đã được hình thành từ trong tội.” Những tật xấu này tựa như ung thư, có khả năng gậm mòn, sau cùng phá hủy đi mất những nét dịu hiền của tâm hồn. Nếu không đi gặp bác sĩ, uống thuốc, căn bệnh hiểm nghèo có thể sẽ lấy mất đi sinh mạng quý giá của chúng ta.

Độc giả Tin Mừng không biết người thanh niên của phố Capernaum trong Tin Mừng Luca (4:31-37) đã bị quỷ ám trong vòng bao lâu. Không ai biết rõ người thanh niên đã được quỷ ám dẫn tới hay chính anh ta đã tự động xuất hiện tại hội đường nơi Đức Giêsu đang giảng dậy để xin ơn chữa lành. Thánh sử Luca cũng không buồn nhắc đến chi tiết này. Nhưng cuộc hội ngộ giữa người thanh niên bị quỷ ám và Đức Giêsu đã dẫn tới ơn chữa lành. Người thanh niên sau đó không còn bị quỷ ám. Người thanh niên đã được chữa lành. Anh chàng trở thành con người mới, mới tinh như tà áo mới chúng ta khoác lên người vào ngày Mùng Một Tết.

Nguyện cầu rất nhiều chúng ta được ơn thiên đàng để mỗi người trong chúng ta có khả năng dám đối diện và gọi tên từng tánh xấu mà chúng ta đã chất chứa trong hồn từ bao lâu nay…

Nguyễn Trung Tây, SVD

www.nguyentrungtay.com