Trong tuần chúng ta mừng kính lễ Thánh Tâm Đức Kitô và thánh tâm đức Trinh Nữ Maria. Kiểu nói nào về trái tim cũng đều có thể hiểu và có í nghĩa riêng của nó. Nếu không là trái tim của Mẹ thì là trái tim của Con hoặc của cả hai. Trái tim Mẹ Con hay nói trái tim Con Mẹ. Trái tim của Con và trái tim của Mẹ. Tất cả đều có í nghĩa, không thể hiểu lầm được.

Trái tim, không phải khối óc mà con tim đóng vai trò quan trọng trong việc xử thế của con người. Một con tim yêu mến nồng nàn, con tim thương yêu kẻ bần cùng, con tim nâng đỡ kẻ ốm đau, con tim mang lại lời an ủi kẻ sầu khổ, con tim chia sẻ cảnh cô đơn, con tim sưởi ấm tấm lòng nguội lạnh. Tất cả những hành động bác ái, yêu thương, tốt lành phát xuất từ con tim đáp lại đau khổ của cuộc sống. Chính con tim thông cảm ra lệnh và chỉ huy khối óc đưa ra hành động giúp đỡ, yêu thương thứ tha.

Đức Kitô ban sự sống cho anh thanh niên thành Nain đến từ lòng xót thương. Kinh thánh ghi lại rõ ràng khi Đức Kitô chạnh lòng thương đến bà goá và những người thân khóc thương nên Ngài động đến quan tài truyền cho anh thanh niên sống dậy. Tình thương mang sự sống cho mình và cho người khác. Mừng kính lễ Thánh Tâm chúng ta nhờ đến Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch hằng sống ban ơn an bình cho những ai thành tâm đón nhận. Nguồn suối tình yêu đó được chính người lính canh dùng giao đâm thâu qua trái tim thoi thóp trên thập tự và tức thì máu cùng nước chảy ra.

Trái tim Đức Trinh Nữ Maria không phải là dòng suối ban muôn ơn nhưng là trong trái tim đó chứa đựng kho tàng lời Chúa. Đức Trinh Nữ nghe lời sứ thần loan báo, nghe lời tiên tri tiên đoán về tương lai Con Trẻ và nghe lời giảng giải của chính Đức Kitô, Đức Trinh Nữ ghi nhớ và suy gẫm trong lòng.

Mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa chúng ta mừng kính suối nguồn tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Mừng kính thánh tâm Đức Trinh Nữ Maria chúng ta mừng kính kho tàng Kinh Thánh mẹ Maria liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua lời Ngài vì phàm ai yêu mến Lời Chúa thì giữ lời Ngài và Ngài sẽ yêu mến người ấy và ở trong người ấy.

Cũng đến từ con tim nhưng trái lại là con tim chai lì, con tim sỏi đá. Con tim thiếu rung động trước đau khổ của nhân thế. Con tim cằn cỗi thiếu yêu thương vì nó được nuôi dưỡng bằng độc dược nên hành động của nó phát ra cũng mang tính tàn phá, giết chóc, xung đột. Con tim này được trau dồi, nuôi dưỡng bằng chủ thuyết thế tục, bằng lợi nhuận kinh tế đặt căn bản trên thành quả của thu lợi, bằng khích động của phe nhóm, bằng nhồi sọ tín điều biến những con tim ngây thơ, chân chính thành con tim bất cảm, gây chia rẽ, hận thù.

Con tim yêu mến phải được nuôi bằng tình yêu chân chính, bằng hành động bác ái chân thành, bằng tha thứ. Tất cả tình yêu chân thành nồng ấm ấy có trong Kinh Thánh, trong lời rao giảng của chính Đức Kitô.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org