Hành động khởi phát từ lòng thương xót luôn là hành động tốt, gây bồi hồi cảm xúc cho tâm hồn. Đây chính là điều mà các tông đồ làm khi các ông đề nghị Đức Kitô giải tán dân chúng để họ đi mua thực phẩm nuôi thân. Đám đông quy tụ lại nghe Ngài giảng giải đến gần tối các tông đồ biết họ đã đói nên đề nghị Đức Kitô giải tán để họ có đủ thời giờ mua bán, ăn uống. Đức Kitô, trái lại, có chương trình riêng của Ngài. Ngài nói với các tông đồ hãy cho họ ăn. Các ông vò đầu, bứt tai thảm não lên tiếng. Nơi hoang dã này, lấy đâu ra thực phẩm nuôi hơn năm ngàn người. Ngay trường hợp có tiền cũng không kiếm ra thực phẩm nuôi đám đông. Thánh Gioan 6,6 thuật Đức Kitô hỏi để thăm dò phản ứng của các tông đồ nhưng Ngài biết rõ điều Ngài sẽ làm để nuôi đám đông. Đây là bước đầu trong việc dẫn đến bí tích Thánh Thể Đức Kitô thiết lập trong bữa Tiệc Li trước ngày Ngài chịu tử hình trên thập tự.

Bánh và cá tượng trưng cho hoa mầu của ruộng đất cộng với lao công của con người cho việc cử hành. Trong bữa Tiệc Li Đức Kitô với quyền phép Chúa biến bánh và rượu trở nên chính Mình và Máu Thánh Chúa. Trong nghi thức cử hành này Ngài cầm bánh đâng lời chúc tụng, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ. Hành động này nói lên í nghĩa sinh hoạt, sống động của bí tích Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu. Các việc đó bao gồm hành động cầm bánh, dâng lời chúc tụng, dâng lời tạ ơn, hành động bẻ ra, hành động trao hay phân phát cho các môn đệ và hành động phán bảo. Những hành động sống động này cho thấy bí tích Thánh Thể sống động trước mắt người tham dự thánh lễ và cách linh thiêng hơn những hành động đó sống động trong tâm hồn người xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể. Những hành động này nhắc nhớ chúng ta nhớ lại việc Đức Kitô làm và điều Ngài phán dậy.

Dâng lời chúc tụng, tạ ơn là điều cần làm mỗi khi chúng ta ăn uống. Hành động bẻ ra và phân phát cho các tông đồ tượng trưng cho việc mỗi người chúng ta cần hy sinh cho người khác, chia cơm, xẻ bánh cho kẻ đói ăn, khát uống và kẻ cần chúng ta nâng đỡ tinh thần, vật chất. Lời phán bảo hãy làm việc này để nhớ đến Đức Kitô dẫn đến việc liên kết với Đức Kitô,với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể. Nhớ việc Đức Kitô chết trên thập tự, nhớ việc con người phản bội Đức Kitô, nhớ việc Đức Kitô tha tội cho người thống hối và cầu nguyện cho kẻ làm hại, xỉ nhục đánh đập, kết án mình. Nhớ việc Đức Kitô phó linh hồn trong tay Chúa Cha. Nhớ việc Đức Kitô sống lại như lời đã nói trước và các việc hiện ra cùng các tông đồ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Thánh Thể nói lên tình yêu thương của Chúa cho nhân loại qua hành động cụ thể. Ngài hiến thân cho chúng ta, không phải chỉ một phần, mà hiến trọn vẹn con người Ngài làm của lễ hi sinh trên thập tự. Ngài yêu thương nên cho phép chúng ta kết hợp lao công của con người và thành quả của hoa mầu trong việc hiến dâng lên Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta tham dự bí tích Thánh Thể chúng ta nhớ việc Đức Kitô đã làm cho chúng ta và đồng thời chúng ta cảm tạ vì Ngài cho phép chúng ta kết hợp thành quả của hoa mầu và hi sinh lao nhọc của chúng ta trong việc hiến tế. Tham dự cử hành bí tích Thánh Thể chính là tham dự việc cử hành mọi sinh hoạt hàng ngày của mỗi Kitô hữu trong việc làm nhân chứng nước trời.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org