Thơ: Bước chân trần trên đá (M. Madalena Hoa Ngâu)
Thể hiện: Diệu Hiền
Nhạc: Phạm Trung