VỊ TƯỚNG GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN TRONG QUÂN ĐỘI HOA KỲ

ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ

Lương Xuân Việt Sinh 1965 Việt Nam

Cha ông là thiếu tá Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng hoà.

Thân phụ ông đã qua đời tại California năm 1997.

Thân mẫu năm nay 77 tuổi sinh sống tại Los Angeles.

Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái, họ đều thành công trên đất Mỹ.

Khi qua Mỹ vào năm 1975, Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt chưa đầy 10 tuổi và gia đình ông đã chọn thành phố Mountain View California để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp USC, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc Thiếu Úy Bộ Binh.

Năm 1987 được chọn vào danh sách sĩ quan hiện dịch. Đóng quân tại Colorado. Ông lần lượt giữ chức vụ trung đội trưởng rồi đại đội phó Bộ Binh.

Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, cũng như Tham mưu và Huấn luyện.

Nhờ có khả năng chỉ huy giỏi và được đề bạt sang SÐ 101 Nhảy Dù.

Rồi lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng.

Trước khi được thăng cấp Đại Tá và được bổ nhiệm vào chức vụ Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Nhảy Dù, ông đã làm Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505 Bộ Binh Nhảy Dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc Trung Tá để phục vụ “Chiến Dịch Người Iraq Tự do”.

Thăng cấp Đại Tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được cử về đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp.

Ngày 20 05.2014 ông đã được Chính Phủ và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc Chuẩn Tướng Lục Quân tư ngày 20 tháng 5 năm 2014 . Đây là môt vị tướng đầu tiên , người Mỹ gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ. Đây là niềm hãnh diện chung cho cộng đông người Việt ty nạn cộng sản của chúng ta.

Thanh Sơn 05.06.2014

Xem thêm nguồn