LITTLESAIGÒN - Một buổi họp khoáng đại để thành lập Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện và Yểm Trợ Giáo Dân Giáo Xứ Mỹ Yên và Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước đã được sự tham gia đông đảo từ các cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tại miền nam Cali.

Xem hình ảnh

Hội Trường Châu Đạo Cao Đài đã chật kín với trên 50 người tham dự, đại diện hơn 30 tổ chức khác nhau trong cộng đồng. Hiện diện phiên họp còn có Quý Vị trong Hội Đồng Liên Tôn, Ban Đại Diện và Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và nhiều cơ quan truyền thông báo chí. Đặc biệt chúng ta cũng thấy được rất nhiều khuôn mặt và tổ chức trẻ trong cộng đồng.

Phiên họp đã được hợp tác và điều động bởi nhiều đoàn thể trẻ. Kết quả phiên họp đã mang lại cho một cơ cấu tổ chức gồm có:

Thành Phần Cố Vấn – Hội Đồng Liên Tôn &Các Vị lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.
Thành Phần Yểm Trợ - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali & Quý Cơ quan truyền thông Báo Chí
Thành Phần Ban Tổ Chức – Các tổ chức cùng tham gia đồng tổ chức Đêm Thắp Nến
Thành Phần Ban Điều Hợp – Các Anh Chị Em đại diện các tổ chức trẻ trong cộng đồng:

1. Anh Nguyễn Mạnh Chí – Giới Trẻ Công Giáo
2. Anh Ngô Thiện Đức – Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài
3. Anh Lương Khánh Hiệp – Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo
4. Chị Nina Phương Trần – Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali
5. Anh Lý Vĩnh Phong – Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu
6. Anh Nguyễn Thiện Thành – Hội Anh Em Yêu Nước
7. Chị Nguyễn Thu Hà – Đoàn Thanh Thiếu Niên Young Marines
8. Chị Trần Lan Vy – Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền
9. Anh Trần Quang – Trường Huấn Luyện Quân Nhân QTD

Các Tiểu Ban Ngành Chuyên Môn:

1. Ban Tài Chánh – Ông Nguyễn Phục Hưng
2. Ban Truyền Thông – Cô Nina Trần, Ô. Phan Kỳ Nhơn, Ô. Lê Quang Dật, Ô. Phan Tấn Ngưu, Bà Trần Thanh Hiền.
3. Ban Trang Trí & Thiết Kế Sân Khấu – Ô. Phan Van Chính, A. Trần Quang & A. Thiện Thành
4. Ban Âm Thanh – A. Johnny Nguyễn - Electrical Contractor
5. Ban Văn Nghệ - A. Ngô Thiện Đức, Ban Tù Ca Xuân Điềm
6. Ban An Ninh – Ông Phan Tấn Ngưu & Ô. Trần Vệ
7. Ban Vận Động – Tất cả mọi người, cá nhân hay đoàn thể

Buổi họp đã kết thúc với quyết định Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 5 tháng 10, lúc 6giờ30 chiều đến 9 giờ tối. Dự tính tổ chức sẽ quy tụ hàng ngàn đồng hương để thắp lên ngọn nến cho Giáo dân Giáo Xứ Mỹ Yên và các nhà đấu tranh trong nước.