Hoa Cúc Trắng

‘‘Đường bạch dương bóng chiều man mác
Ngọc đường lê lác đác sương sa
Lòng nào là chẳng thiết tha (1)
Năm tàn tháng tận, người nhà kiếp sau

Trong Thánh kinh ‘‘đời sau’’ đã định
Tội tình mà phạm đến Thiên nhan (2)
Thêm vào ‘‘ngọn lửa’’đời sau (3)
Thiêu đi tội lỗi, bắc cầu thiêu thu.

Sách Giáo lý ưu tư ghi chép
Khi qua đời tội nhẹ đền xong (4)
Lâm chung : xưng tội, xức dầu
Thêm ơn đại xá nhiệm mầu sạch tan.

Trong phép thánh công đồng đã dạy (5)
Theo lời truyền Thánh sử ghi sâu (6)
Và thêm Giáo phụ có câu (7)
Luyện hình lửa đốt nhiệm mầu trên cao.

Lửa luyện hình : purgatorius
Người qua đời rũ hết oan khiên
Nhờ ơn Thánh đức ban ân
Thiên đàng mở lối canh tân phúc ngàn.

Theo Thánh nhân, sau ngày nhắm mắt
Bằng tình yêu Chúa đặt ơn trên
Thiên đàng, địa ngục hai bên
Còn thêm luyện tội ta đền tội khiên. (8)

Thánh Tiến sĩ Thomas đã viết :
Về hình phạt hủy diệt u minh
Chập chùng lửa cháy điêu tàn
Linh hồn luyện sạch nợ nần phúc ân (9).

Trong tháng này hồng ân ban xuống
Từ ngày 1 đến 8 : cầu xin
Ta thăm mộ chí thân nhân
Vành hoa cúc trắng xin ơn Chúa Trời (10)


---

(1) Nguyễn Du, Văn tế thập loại chúng sinh.
(2) Mt 12,32.
(3) 1 Cr 3,15.
(4) Sách Bổn Công Giáo, số 123.
(5) Công đồng Ferrare-Florence họp tại
Ferrare (1437) và Florence (1439).
(6) 2 Mcb, 12, 46), Lc 12,10, 1Cr 3, 13-15).
(7) Thánh Augustinô, Th. Ambroise, Th. Basile.
(8) Thánh Jean de la Croix.
(9) Thánh Tôma Aquinô, La vie immortelle (Supp. Q.69-99).
(10) En novembre, L’Église catholique dispense une
indulgence plénière (toàn xá/đại xá) aux défunts qui se trouvent
dans le purgatoire. Ce peut être l’occasion de déposer des
chrysanthèmes ou d’autre fleurs sur la tombe