Thường Huấn Ủy Ban Giáo Dân Giáo Tỉnh Huế 2023

Trong 2 ngày 25 và 26. 5. 2023, tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Đà Nẵng. Ủy Ban Giáo Dân ( UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ( HĐGMVN), đã tổ chức thường huấn Thành viên Ban Giáo dân của 6 Giáo phận trong Giáo Tỉnh Huế. ( gồm có Tổng Giáo Phận Huế và các Giáo phận: Đà Nẵng, Kontum, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn và Nha Trang).

Xem Hình

Ban Giảng huấn có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Chủ tịch UBGD. Cha Giuse Lê Quốc Thăng – Phó Chủ tịch UBGD, đặc trách Hội đồng mục vụ Giáo xứ. Cha Anton Hà Văn Minh- Tổng Thư ký UBGD, đặc trách nghiên huấn.

Chủ đề khóa thường huấn: “ CŨNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG “, có 69 Tham dự viên của 6 Giáo phận tham dự.

Ngày thứ nhất ( 25. 5. 2023):

Lúc 11 giờ, Đức Cha Giuse- Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã đến chào mừng Đức Cha Chủ tịch và UBGD, đã tín nhiệm chọn Giáo phận Đà Nẵng, làm nơi thường huấn Ban Giáo dân các Giáo phận Giáo tỉnh Huế trong năm 2023 này. Đức cha bày tỏ: “Các hoạt đông của UBGD đem lại ơn ích cho Tông đồ Giáo dân, làm phong phú đời sống Giáo Hội địa phương”.

Chương trình được Cha Gioan baotixita Nguyễn Minh Tâm – Trưởng UBGD Giáo tỉnh Huế, Trưởng Ban tổ chức, đặc trách Ban giáo dân giáo phận Ban mê thuột, khai mạc lúc 14 giờ.

Trong Bài thường huấn đầu tiên, Cha Giuse Lê Quốc Thăng giảng huấn với đề tài: GIÁO D N SỐNG BÍ TÍCH THANH TẨY TRONG VIỆC X Y DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục tiêu của Bài giúp Tham dự viên có cái nhìn đúng đắn về trách nhiệm và bổn phận của người tín hữu Chúa Ki-tô trong Giáo Hội hôm nay, dựa trên nền tảng của Ơn gọi Bí tích Thanh tẩy. Giáo Hội hiệp hành là mọi thành phần dân Chúa đều tham gia và đồng trách nhiệm. Trong đó Giáo dân là thành phần đông đảo. Nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, mỗi người có một khả năng khác nhau. Có những người có chuyên môn được đào tạo bài bản về nhiều lãnh vực như: văn hóa, kinh tế, giáo dục, quản trị …. Giáo sỹ cần tôn trọng và tham khảo ý kiến của họ. Người Giáo dân có thể hiện diện trong tất các lãnh vực của đời sống xã hội, và họ công bố Tin Mừng cho anh chị em chưa nhận biết Chúa, bằng chính đời sống yêu thương tốt lành, mang lại niềm vui và bình an, trong môi trường đang sống và làm việc của mình. Người Giáo dân ngày nay đóng góp quan trong cho sự phát triển đời sống đức tin của Giáo hội.

Bài thường huấn thứ 2: được Cha Anton Hà Văn Minh đề cập tới nhiệm vụ của các Linh mục (Giáo sỹ) và nhiệm vụ của người Giáo dân. Nhiệm vụ Giáo sỹ là qui tụ cộng đoàn. Giáo sỹ dâng hiến chính mình để làm phong phú đời sống đức tin và bảo vệ cộng đoàn, để dân Chúa đạt đến yêu thương. Giáo sỹ phục vụ cộng đoàn, phục vụ cho sự hiệp nhất, đạt thiện ích đặc biệt là sự sống đời đời. Người Giáo dân khi nhận Bí tích thanh tẩy, đều tham dự vào chức Tư tế duy nhất của Đức Ki-tô. Linh mục và Giáo dân đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng, không loại trừ nhau nhưng cộng tác củng cố sự hiệp thông, cùng nhau phân định và đưa ra quyết định chung. Trước hết, cần cũng cố sự gặp gỡ, tạo bầu khí hiệp thông. Các Giáo sỹ cần biết rõ, trân trọng và khám phá đặc sủng người tín hữu và tạo điều kiện cho sự phát triển đặc thù nơi người Giáo dân.

Một điều thú vị trong đợt thường huấn này, Cha Philipphe Trương Văn Long và Cha Gioan baotixita Nguyễn Công Thủy – đặc trách Ban Giáo dân Giáo phận Đà Nẵng, đã kèm thêm trong Chương trình Thường huấn, là Đoàn Tham dự viên hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu. Tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu, lúc 18 giờ, Đức Cha Giuse- Chủ tịch UBGD đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn với Giáo phận Đà Nẵng, mừng 60 năm thành lập ( 1963-2023). Đồng thời cầu nguyện cho tất cả thành phần dân Chúa biết củng cố sự hiệp thông. Sau Thánh lễ, Đoàn đã đến viếng Đền Thánh An-rê tại Phước Kiều, nơi mảnh đất thắm máu Người Chứng Thứ Nhất của Giáo Hội Việt Nam, là hạt giống sinh người tín hữu Việt Nam. Cũng tại mãnh đất Thanh Chiêm này ( Phước Kiều ngày nay), các Giáo Sỹ Dòng Tên ( Dòng Chúa Giê-su) đã sáng tác ra Chữ Quốc Ngữ, và nhiều lớp kế thừa đã hoàn thiện Chữ Quốc Ngữ, cho đến ngày nay người dân Việt Nam có Bộ Chữ độc đáo và rất dễ học.

Ngày thứ hai: 26.5.2023:

Đức Cha Giuse – Chủ Tịch UBGD đã giảng huấn đề tài: LINH ĐẠO HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI GIÁO D N TÔNG ĐỒ. Đức Cha nói đến một Thiên Chúa hiệp hành. Con người được tạo dựng để bước đi với Thiên Chúa và bước đi với nhau. Dù con người sa ngã, Thiên Chúa phục hồi lại tương quan giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Chúa đến, cùng bước đi và mời gọi các Tông đồ bước đi với mình. Chúa Giê-su cùng hiệp hành với các Tông Đồ dong duổi hiệp hành khắp Palestin để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Giáo Hội của các Tông Đồ là một cộng đoàn cùng bước đi với nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần- Hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia- Sứ vụ. Hiến Chế mục vụ” Vui mừng và hy vọng – Gaudium et Spes” của Công Đồng Vat.II khẳng định: Giáo hội cùng bước đi với nhân loại, vì lợi ích chung của nhân loại.

Sau các Bài giảng huấn, Tham dự viên cùng hội thảo và nêu những ý kiến, những thuận lợi và khó khăn cho việc hiệp hành và những điều cần thiết giúp củng cố sự hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa. Đức Cha Chủ tịch đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng, các vấn đề tương quan giữa các thành phần trong cộng đoàn, ý nghĩa Thần học và những giáo huấn hướng dẫn của Giáo hội. Để các thành phần dân Chúa hiệp thông trong một đức tin, hiệp thông trong một Thần khí, trong bầu khí tin cậy cởi mở, gần gũi và tiếp nhận ý kiến người khác… làm nên một cộng đoàn Giáo hội hiệp nhất và yêu thương. Tham dự viên cũng nêu ước ao được học hỏi đào tạo thêm về Mục vụ, tín lý và các Giáo huấn của Giáo hội. Để người Tông đồ Giáo dân có thể thích ứng với việc loan báo Tin Mừng trong môi trường mới mình đang sống và làm việc.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc 2 ngày thường huấn, được Đức Cha Chủ tịch và quí Cha tham dự chương trình thường huấn, cùng đồng tế tại nhà nguyện của Trung tâm mục vụ lúc 11 giờ cùng ngày. Với tâm tình tạ ơn, Đức Cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa đã cho những ngày thường huấn đạt kết quả tốt đẹp. đồng thời cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục và Giáo dân trong 15 nhiệm kỳ Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã qua đời, và cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người được dồi dào Ơn Thánh trong vai trò và trách nhiệm đã lãnh nhận.

Trước lúc kết thúc Thánh lễ, kết thúc chương trình Thường huấn. Cha Anton - Tổng thư ký UBGD đã đại diện Đức Cha Chủ tịch và UBGD có lời cám Ơn Đức Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng, Cha Giám đốc Trung tâm mục vụ, đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần, để Chương trình thường huấn UBGD Giáo tỉnh Huế đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Cha cũng cám Ơn Quí Cha và thành viên Ban Giáo dân của 6 Giáo phận, đã đáp lại lời mời gọi của UBGD trực thuộc HĐGMVN. Cách riêng, Cha Anton cám ơn Ban Giáo dân- Giáo phận Đà Nẵng có nhiều sự chuẩn bị tốt và cần thiết, một chương trình kết hợp hành hương đạo đức bình dân, đã hỗ trợ nâng đỡ đời sống đức tin một cách mạnh mẽ và phong phú.

Tôma Trương Văn Ân