TRUYỀN THỐNG DÂNG HOA KÍNH Đức Mẹ CỦA NGƯỜI VIỆT NAMHội Ái Mộ Cha Trương Bửu Diệp phối hợp với Cộng Đoàn Việt Nam thuộc giáo xứ Ottoway. Giã hoa kết thúc tháng hoa dâng kính Mẹ Maria
Mỗi dịp tháng 5 về, các giáo xứ Công Giáo tại Việt Nam có truyền thống, người giáo dân dùng những bài thánh ca, hợp với các vũ điệu, tiến dâng những đóa hoa tươi lên Đức Mẹ, nhằm cảm tạ và tôn vinh Mẹ Thiên Chúa. Truyền thống này đã có từ thời cổ đại và xuất phát từ tình cảm phổ biến của người giáo dân dành cho Đức Mẹ.Vì thế việc dâng hoa lên Đức Mẹ là một cử chỉ tốt đẹp và ý nghĩa để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo hội và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.
Việc dâng hoa tại các giáo xứ Việt Nam thường bao gồm ba phần:
-Trước hết là nghi thức rước tượng Đức Mẹ quanh khuôn viên giáo xứ, rồi tiến vào nhà thờ (hoặc, nếu Thánh lễ được cử hành ngoài trời, đến bàn thờ), an vị tượng Đức Mẹ trên Ngai Tòa. Sau đó dâng tiến hoa được bắt đầu.
Nhóm dâng hoa đầu tiên, thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ, dâng hương trên bàn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, cũng để tôn vinh Đức Mẹ và các Thiên thần cùng các thánh.
Tiếp theo, nhóm thứ hai, dâng những bó hoa năm sắc, để ca ngợi các nhân đức của Đức Mẹ, được tượng trưng bằng năm sắc màu với những bông hoa được dâng tiến là: Đỏ, trắng, vàng, tím và xanh. Màu sắc hoa, không chỉ tiêu biểu cho các nhân đức của Mẹ Thiên Chúa mà còn thể hiện những cảm xúc và mong muốn mà các “vũ công” muốn dâng cho Đức Mẹ.
Phần cuối cùng, là phần tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ. Xin Mẹ luôn chúc lành cho mọi người Kitô hữu, và chúng ta có thể sống theo ý nghĩa của năm màu hoa mà chúng ta dành cho Mẹ trong tháng hoa này.

XEM HÌNH – SEE PHOTOS

>Ý Nghĩa Của Các Màu Hoa:
-MÀU ĐỎ là bông hồng của tình yêu: Xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim và tình yêu thương anh chị em đồng loại, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.
-MÀU VÀNG là bông hoa vàng của đức tin sắt đá: Xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết phó dâng và tín thác vào tình yêu cùng sự quan phòng của Thiên Chúa như Đức Mẹ đã làm.
-MÀU XANH là bông hoa của hy vọng: Xin Đức Mẹ đừng để chúng ta thất vọng vì những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống.
MÀU TRẮNG là bông hoa của sự đồng trinh: Xin Đức Mẹ giúp chúng ta giữ cho trái tim chúng ta luôn trong sạch và thoát khỏi tội lỗi.
MÀU TÍM là bông hoa của sự đau đớn, bệnh tật, than khóc, cô đơn: Xin Đức Mẹ dạy chúng ta chấp nhận thập giá mà Thiên Chúa sai chúng ta đến để chúng ta trung thành theo Chúa Kitô cho đến trọn đời.

Xin Đức Mẹ chuyển cầu với Thiên Chúa, chúc lành cho chúng ta với lòng sùng kính Mẹ trong tháng hoa - đầy hương thơm và đầy ắp tình con thảo.

Đan Huyền

*****************

VIETNAMESE TRADITION OF OFFERING OF FLOWERS

Every May, many Catholic parishes in Vietnam have a tradition in which parishioners come forward to offer flowers with singing and dancing, to thank and honour the Mother of God. This tradition goes back to ancient times and comes from the country’s popular affection for Our Lady.

Offering flowers to Our Lady is a beautiful and meaningful gesture to honour the Mother of God, the mother of the church and also the mother of each of us.
The flower offering in Vietnam parishes typically consist of three parts:
First, after a procession with the statue of Our Lady around the parish grounds, the community carries the statue of Our Lady into the church (or, if Mass is celebrated outdoors, to the altar), places the statue on the throne, then the flower offering begins.

The first group offers flowers on behalf of the parish community and also offers incense to worship the Holy Trinity, and to honour Our Lady and the angels and saints.
Next, the second group offers flowers to praise the virtues of Our Lady, symbolized with a five-colour procession with red, white, yellow, purple, and blue flowers. The flower colours not only represent the virtues of the Mother of God but also express the feelings and wishes that children want to offer her.

The final part is one of thanksgiving to God and to Our Lady. May She always bless every Christian, and may we live according to the meaning of the five flower colours that we dedicate to her this month.

MEANING of the FLOWER’S COLOURS
-RED is the rose of love: May Our Lady taught us to love God with all our hearts and to love our brothers and sisters as God has loved us.
-YELLOW is the golden flower of iron faith: May Our Lady taught us to surrender and trust in God's love and providence as she did.
-BLUE is the flower of hope: May our Lady not let us be disappointed by the difficulties and adversities of life.
-WHITE is the flower of virginity: May Our Lady help us keep our hearts always pure and free of sin.
-PURPLE is the flower of pain, illness, mourning, loneliness: May Our Lady teach us to accept the crosses that God sends us so that we faithfully follow Christ for the rest of our lives.

May Our Lady intercede with God to bless us with devotion to her in the month of flowers - full of fragrance and full of filial affection.