Caritas Huế – Những hoạt động vì cộng đồng

“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân”. (T. Augustinô). Trong những ngày qua, Caritas Huế đã đến với anh chị em qua các chương trình: Dự án “nước sạch vì cộng đồng”, hỗ trợ vốn sinh kế cho người khuyết tật, trao gạo hàng tháng cho những anh chị em khó khăn.

Xem Hình

Với dự án “Nước sạch vì cộng đồng”, Caritas Huế – Ban Bác ái xã hội Dòng Tên – Giáo xứ địa phương – Ân nhân đã cùng nhau cộng hưởng để có thể lắp ráp và đem nguồn nước sạch đến với anh chị em lương giáo trong vùng. Đây quả thật là một nhịp cầu để nối kết yêu thương cũng như lan tỏa tinh thần hiệp hành của tất cả mọi người. Dự án vẫn còn tiếp diễn hàng năm để nhiều người được hưởng lợi từ nguồn nước sạch mang lại.

Ban Khuyết Tật thuộc Caritas Huế đã cùng nhau đi khảo sát và hỗ trợ sinh kế cho những anh chị em khuyết tật, những con giống, nguồn hàng được nhập thêm, sẽ giúp anh chị em có thể cải thiện cuộc sống vươn lên bằng chính khả năng của mình.

Văn phòng Caritas Huế cũng đã trao gửi những phần gạo hỗ trợ hàng tháng cho những anh chị em khó khăn, niềm vui nụ cười của người trao và người nhận đã làm cho bầu không khí trở nên thân tình yêu thương.

Caritas Huế vui mừng vì được làm cánh tay nối dài của quý Cha, quý Ân nhân đã luôn rộng lòng chia sẻ cho những anh chị em mình. Chúng con cũng cần thêm lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của mọi người để chúng con có thể hoạt động tốt sứ mạng mà Chúa đã trao phó.

Văn phòng Caritas Huế