Melbourne, lúc 4 giờ 30 chiều Ngày Thứ Sáu 31/3/2023. Tại Nhà thờ Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Hội đồng Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Flemington đã tổ chức lễ dâng mình cho toàn thể hội viên Legio trực thuộc Comitium, về dâng mình cho Đức Mẹ, Vị Nữ Tướng của Legio, trong lễ Acies. Đây là một trong những lễ hội lớn và chính thức của Legio.

Xem hình

Mở đầu ông Nguyễn Văn Thống trưởng Comitium đã xướng kinh khai mạc và lần chuỗi kinh Mân Côi, các hội viên từ các đơn vị trực thuộc ăn mặc chỉnh tề. Nam âu phục. Nữ phần đông là mặc áo dài truyền thống Việt Nam và áo cùng mầu xanh theo mầu áo của Đức Mẹ, bao gồm tất cả các hội viên hoạt động cũng như tán trợ đều có mặt.

Trong một buổi chiều thời tiết mưa, mặc dù Melbourne đã chuyển sang mùa Thu. Tiếng kinh Mân Côi và lời Kinh Catena vang vang của đoàn quân Legio dưới chân tượng vị nữ tướng thật sốt sắng.

Sau phần kinh khai mạc. Cha linh giám Phạm Minh Ước SJ. Đã có bài giảng về ý nghĩa của lễ Acies.

Đại ý: “Dâng mình là tận hiến, là cho hết. Tin tưởng phó thác tất cả cho Đức Mẹ để Đức Mẹ che chở, bảo bọc. Dâng mình với cả một lòng thành, không hời hợt hình thức. Năm nào cũng dâng mình mà bản thân vẫn không tốt hơn lên là không đúng với ý nghĩa dâng mình.”

Một số đơn vị trong giờ nghỉ đã được mời lên chụp hình cùng bàn thờ Nữ Tướng và Vexillium để kỷ niệm đã về dâng lễ Acies Năm 2023. Sau đó là nghi thức dâng mình.

Cha linh giám đại diện dẫn đoàn quân binh Mẹ lên dâng mình đầu tiên cùng với quý ủy viên hội đồng Comitium lên dâng mình, tiếp sau là đoàn quân binh của Mẹ lên dâng mình cho Đức Mẹ trước bàn thờ của Đức Mẹ. Mọi người xếp hàng tiến lên trước cờ hiệu Vexillum đặt tay lên cán cờ và dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.” Kết thúc lễ dâng mình cha linh giám đã đọc một đoạn thủ bản kết thúc lễ dâng mình. Sau đó, tất cả đoàn quân binh đồng thanh cất lời dâng mình chung một lần, trước khi kết thúc lễ dâng mình.

6 giờ 30, Thánh lễ tạ ơn do Cha linh giám Phạm Minh Ước SJ dâng lễ, cùng với Ca đoàn Legio Tin yêu phụng vụ Thánh ca, để cảm tạ Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria ban cho các hội viên hiện diện cũng như các hội viên đau bệnh không thể đến được, xin Thiên Chúa ban cho mọi hội viên được khỏe mạnh và bình an. Cầu cho các hội viên đã qua đời được hưởng phần thưởng Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Cha Linh giám trong phần chia sẻ lời Chúa theo Thánh Gioan, (10, 32-42) đã nói: mặc dù, đạo chúng ta luôn bị đánh phá, do những người tự nhận mình là giới trí thức trong nhóm Giao điểm ra sức chống phá, nhưng họ cũng chẳng làm được gì, và thực tế, đã có những nhà trí thức Việt Nam chân chính, rất nổi tiếng họ đều đã nghe tiếng gọi của Chúa để trở về gia nhập giáo hội.

Kết thúc Thánh lễ, đoàn quân của Mẹ từ các đơn vị đã hân hoan được gặp nhau trong một dịp đặc biệt trong năm. Các anh chị vui vẻ thân tình chào hỏi nhau trong tình đồng đội, mọi người cùng vui vì được đứng chung dưới lá cờ của đoàn quân binh Legio Maria.