Thánh Lễ Tạ Ơn Thầy Phó Tế Phêrô Phạm Bá Nha

(Giáo Xứ VN Paris 19/03/2023)

Trong lớp đầu, thầy làm phó tế
Chung lời kinh, thánh lễ thân quen
Nhà thờ lớn cạnh sông Seine
Thầy nhận chức thánh, một niềm vui tươi

Từ thập niên chín mươi chức thánh
Thầy lo văn bút gánh hai vai
Biên niên, chủ bút đường dài
Thầy còn sánh bút miệt mài nhiều năm.

Thầy nhận lãnh, chung lo xuất bản
Bao nhiêu năm bận rộn lo in
Paris đến Suisse, trăm nghìn
Tu thư sách đạo vững tin đạo trời.

Nay đến tuổi nghỉ ngơi xuất xứ
Các cha và giáo xứ chung lo :
Te Deum lạy tạ Chúa Trời
Thành tâm kính chúc Thầy vui tuổi già.

Lê Đình Thông