SYRACUSE, Nữu Ước (CNS) – Con đường phong thánh của chân phước Marianne Cope ở Molokai đã được khai thông sau khi một Thánh Bộ của Vatican đã xác định một phép lạ thứ hai được gán cho sự cầu bầu của chân phước.

Bước cuối cùng cho việc phong thánh được Đức Thánh Cha Benedict XVI chuẩn y. Quyết định của Vatican được tuyên bố bởi các Nữ Tu Dòng Thánh Phanxicô của Cộng Đồng Neumann tại Syracuse, Nữu Ước và bởi Đức Giám Mục Larry Silva ở Honolulu.

Mẹ bề trên Marianne, là người đã từng làm giáo sư và giám đốc bệnh viện tại Nữu Ước, đã trải qua 30 năm cuối đời để làm mục vụ tại đảo Molokai cho những người phong cùi.

Mẹ đã qua đời tại đảo này năm 1918 lúc 80 tuổi. Quyết định ngày 6 tháng 12 của Bộ Phong Thánh xác định quyết định mới đây của một uỷ ban Y Tế và một nhóm thần học gia tuyên bố là một phép lạ thứ hai không thể được gán cho sự cầu bầu của Mẹ Marianne.

Phép lạ thứ nhất đòi hỏi cho việc phong chân phước là việc chữa lành không giải thích được của một em gái người tiểu bang Nữu Ước đã gần chết vì nhiều bộ phận trong cơ thể đã ngưng hoạt động, sau khi nhiều người cầu nguyện với Mẹ Marianne.

Phép lạ này được một ủy ban y tế và một nhóm thần học gia chấp thuận năm 2004. Cuối năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chuẩn y trường hợp này. Bà đã được phong chân phước tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 5, 2005.

Chi tiết duy nhất được biết về phép lạ thứ hai là một phụ nữ đã được chữa lành cách lạ lùng vì các bác sĩ tuyên bố là người này sắp qua đời và họ đã ngạc nhiên khi thấy bà này còn sống.

Các nữ tu Dòng Phanxicô sẽ không tiết lộ các chi tiết về phép lạ thứ hai này trước khi Đức Thánh Cha tuyên bố việc phong thánh cho Mẹ Marianne. Trong các nguồn tin khác về các vụ án phong thánh Hoa Kỳ, đã có nhiều nguồn tin cho hay là sẽ có một vụ tuyên bố vào giữa tháng 12 về việc chấp nhận phép lạ thứ hai được gán cho sự cầu bầu của chân phước Kateri Tekakwitha, và điều này sẽ khai thông cho việc phong thánh cho bà.