Và tân linh mục quản hạt cho nhà thờ Đức Bà Cả (St. Mary Major)

Nhà Thờ Đức Bà Cả tại Rôma
VATICAN, ngày 21 tháng 11, 2011 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI chấp thuận việc bổ nhiệm viện trưởng Giáo Hoàng Học Viện Pio Romeno làm giám mục của giáo phận Công Giáo Hy Lạp chính của giáo hội Rômani.

FLinh mục Claudiu-Lucian Pop, 39 tuổi, sẽ nhận nhiệm vụ sau khi được bầu lên bởi thượng hội đồng giám mục cuả giáo hội này, và Đức Thánh Cha bây giờ đã chấp thuận việc đề cử ấy.

Cha Claudiu-Lucian Pop sanh tại Piscolt, Rômani năm 1972 và được truyền chức linh mục năm 1995. Trước khi đến Rôma, cha đạ làm việc mục vụ tại xứ truyền giáo Công Giáo Hy Lạp Rômani tại Paris, Pháp.

Cũng tại Rôma

Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm tổng giám mục Santos Abril y Castelló, phụ tá nhiếp chính Giáo Hội Rôma (Holy Roman Church), làm vị quản hạt của Vương Cung Thánh Đường của Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Đức Bà Cả (Basilica of St. Mary Major). Ngài thay thế Đức Hồng Y Bernard Law, sẽ 80 tuổi vào ngày 4 tháng 11.

Trong thập niên 80, Tổng Giám Mục Abril y Castelló làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh với chức vụ Giám Đốc văn phòng đặc trách những người nói tiếng Tây Ban Nha. Trong vai trò này, ngài dậy tiếng Tây Ban Nha cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và tháp tùng trong nhiều chuyến tông du các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Ông Cesare Burgazzi, một giới chức trong Văn Phòng các dịch vụ tổng quát (official of the Section for General Affairs) của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, làm Giám Đốc Văn Phòng này.