Dân Biểu Walter B. Jones Tiểu Bang North Carolina


Hoa Thịnh Đốn (CNS) -- Khi Tổng Thống Barack Obama tuyên bố ngày 21 tháng 10 kế hoạch rút 44.000 binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq trước cuối năm nay, có lẽ không có ai tại Quốc Hội Hoa Kỳ vui mừng hơn là Dân Biểu Walter B. Jones.

Dân biểu Cộng Hoà bảo thủ từ Farmville, North Carolina đã hối thúc chính phủ Obama chấm dứt việc chiếm đóng Iraq ngay từ khi tổng thống Obama nhậm chức năm 2009. Ông cũng đã áp lực tổng thống George W. Bush cũng làm như vậy trong gần 5 năm trời.

Chắc chắn đây là một lập trường can đảm của một người có các cử tri trong vùng là nơi có doanh trại Camp Lejeune. Đây là Căn Cứ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ lớn nhất trong nước, cũng như là nơi có hàng chục ngàn cựu chiến binh đã về hưu.

Ông Jones, sanh trưởng là một tín hữu Baptist đã trở thành người Công Giáo năm 1977, ông nói với Catholic News Service tại văn phòng của ông tại tòa nhà Quốc Hội Rayburn House Office Building là ông chống đối cuộc chiến tại Iraq vì các giá trị Kitô giáo của ông.

Ông nói, ngay sau khi cuộc tấn công ngày 19 tháng 3, 2003 do Hoa Kỳ chủ xướng để lật đổ Saddam Hussein vì lý do tên độc tài trị vì lâu năm này đã có những vũ khí có thể tiêu diệt rất nhiều sinh mạng một lúc, và đang chuẩn bị dùng các vũ khí này để tấn công các đồng minh của Hoa Kỳ.

Nhưng cho tới lúc đó, ông Jones đã chấp thuận, ít ra cũng về phương diện chính trị. Ông là một người trong đại đa số các nghị sĩ và dân biểu trong Quốc Hội đã bỏ phiếu chấp thuận vào tháng 10 năm 2002 để sử dụng vũ lực tại Iraq.

Tuy nhiên, bây giờ, ông cam quyết là cuộc xâm chiến Iraq đã được thực hiện dưới danh nghĩa phỉnh lừa, được cung cấp những tin tức sai nhầm, và đã có sự bôi bác các tin tức tình báo bởi giới lãnh đạo chính trong chính phủ Bush. Ông cũng cho là không cần phải duy trì binh sĩ tại Afghanistan vì Osama bin Laden lãnh tụ al-Qaida's đã bị giết vào tháng 5.