VATICAN (CNS) – Trong một buổi tiếp kiến vị tổng thống được bầu lên lần đầu tiên tại Honduras sau khi quân đội đảo chánh, cướp chính quyền năm 2009, Đức Thánh Cha Benedict XVI nói ngài vui mừng vì quốc gia Miền Trung Mỹ này đã tìm được sự ổn định.

Ông Porfirio Lobo Sosa, 63 tuổi, một đảng viên của Đảng Bảo Thủ Quốc Gia, đã được tiếp kiến riêng trong 23 phút với Đức Thánh Cha ngày 13 tháng 10 tại Vatican. Ông Lobo đã đắc cử trong cuộc bầu cử mới đây.

Vào tháng 11, năm 2009, năm tháng sau khi quân đội Honduras đảo chánh, cướp chính quyền và buộc tổng thống Manuel Zelaya thuộc đảng Dân Chủ vừa đắc cử phải bị trục xuất ra hải ngoại.

Trước khi tổng thống Lobo và Đức Thánh Cha bắt đầu cuộc đối thoại kín, Đức Thánh Cha nói với tổng thống, “Tôi vui mừng vì sau nhiều vần đề của hai năm qua, quý vị đã tìm lại được sự ổn định” tại Honduras.

Tổng thống ly di vợ đã tặng Đức Thánh Cha một bức tượng bằng bạc tạc hình Bữa Tiệc Ly, ông nói là các nghệ gia Hoduras đã tạo tác nên bức tượng bằng các vật liệu điạ phương.

Ông Lobo cũng tiếp kiến Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh, và Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, giới chức cap cấp của bộ Ngoại Giao Vatican.

Sau đó, tổng thống Lobo khoản đãi một bữa trưa cho Đức Hồng Y tại “Điện Thánh Piô IV” trong Công Viên Vatican.

Theo một thông cáo của Vatican sau buổi tiếp kiến, cuộc đàm thoại giữa tổng thống và Đức Thánh Cha cho thấy mối bang giao của Honduras với các quốc gia khác đã “sáng sủa,” so vói các tương quan căng thẳng chính phủ tạm thời đã gặp phải sau cuộc đảo chánh.