Trung Quốc: Nhật báo nhà nước thách thức thẩm quyền của Tòa thánh về bổ nhiệm Giám mục

Trung Quốc đã nhấn mạnh việc mình bổ nhiệm các Giám mục địa phương, với một bài báo đăng ngày 12-8 trên tờ Nhân dân Nhật báo do Nhà nước quản lý, lập luận rằng tuyên bố của Tòa thánh Vatican về thẩm quyền bổ nhiệm Giám mục là "hành lý lịch sử của phương Tây và nói thẳng ra là vấn đề của phương Tây”.

Nhân dân Nhật báo cho rằng sự khẳng định của Vatican về thẩm quyền bổ nhiệm Giám mục giáo phận là một khía cạnh của quyền đời, vốn đã nổi lên chung quanh quyền Giáo hoàng ở châu Âu. Bài báo nói: "Lịch sử của Trung Quốc đã diễn ra bên ngoài các vùng đất lịch sử của Kitô giáo, và kinh nghiệm của Trung Quốc là hoàn toàn khác hẳn”.

Tờ báo Trung Quốc nhận xét, Đức Giáo Hoàng không chỉ là một lãnh đạo tinh thần, nhưng cũng là người đứng đầu một nhà nước độc lập. "Người Châu Âu có thể chọn để xem đó là kỳ lạ, nhưng Trung Quốc đang vấn nạn về nguyên tắc cho phép một nhà nước ngoại quốc ra lệnh điều sẽ xảy ra trên lãnh thổ của mình".

Nhân dân Nhật báo bác bỏ vạ tuyệt thông của Tòa thánh Vatican đối với các Giám mục đã được tấn phong, mà không có sắc lệnh của Tòa Thánh. Bài báo khẳng định: “Vạ tuyệt thông là một công cụ thời trung cổ, nó không có chỗ đứng trong năm 2011 ở Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác".

Các quan chức Trung Quốc đã qui lỗi cho Vatican về việc bỏ rơi các Giáo phận mà không có người lãnh đạo. Bài báo của Nhân dân Nhật báo đi theo lối lập luận này, nói rằng Vatican nên cho phép các quan chức Trung Quốc bổ nhiệm Giám mục của họ. Bài viết nói: “Nếu không, Giáo Hội có nguy cơ bị xem như là quan tâm quyền đời nhiều hơn so với nhu cầu tinh thần của đàn chiên Trung Quốc của mình”. (Catholic Culture 12-8-2011)

Nguyễn Trọng Đa