MỪNG CHÚA LÊN TRỜI
Mt.28,16-20

HÔM nay mừng Chúa lên trời
NAY con kính nhớ những Lời Cha ban
MỪNG vui Ân Thánh chứa chan
CHÚA CHA Chí Ái sẽ ban Thánh Thần
LÊN đầu lưỡi lửa Hồng Ân
TRỜI cao ban xuống muôn dân kính chào

THẦY ban Thần Khí dạt dào
ĐI rồi Thầy sẽ gởi trao Thánh Thần
ĐỂ tăng sức mạnh khi cần
LẠI thêm Thầy sẽ ở gần các con

NGÀN năm mãi mãi vẫn còn
LỜI Thầy đã hứa mãi tròn thủy chung
THÁNH Thần luôn mãi ở cùng
ÂN Ban Thần Khí trùng trùng thế gian

MƯỜI Hai Môn Đệ hoang mang
NGÀY nay Thầy sẽ vinh quang về Trời?
SAU Này trở lại như lời
CHÚA còn sai đến khắp nơi trao Lời
THÁNH Danh Con Chúa từ trời
THẦN Linh Thánh Ái cứu đời nhân gian

NHƯ LỜI "phép rửa" truyền ban
LỜI nhân danh CHÚA CHA+CON+THÁNH THẦN
THẦY trao quyền bính Thiên Ân
HỨA ban mọi lúc khi cần đúng nơi

HỒNG Ân chỉ xuống từ Trời
ÂN CHA bảo phủ cuộc đời chúng con
MUÔN đời suốt kiếp mãi còn
ĐỜI con lãnh nhận no tròn Phúc Ân.