KHÔNG CÒN NGÀY CHÚA NHẬT !

1. Cách nay mấy năm….
Bẵng đi một thời gian, tôi không ngưng mua báo …vì một mình đọc cả chồng báo, tốn tiền, lại đã có mạng Internet.

Ghé tiệm tạp hóa mua đôi dép.Tiệm thường bán báo.
- Gái, lấy cho chú số báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số Phụ Nữ Chủ Nhật…
- Dạ không có ạ !
- Sao ? Không có hả ?
- Chỉ có Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Phụ Nữ Cuối Tuần—con bé lơ đễnh trả lời…
- Ừ cứ lấy cho hai số cuối tuần…

Chủ nhật đã biến thành cuối tuần…

2. Ngày cuối tĩnh tâm năm tôi tranh thủ ra tiệm sách để mua ít thiệp chúc Tết, lịch bàn và cuốn sổ tay 2010 vì ở Lagi mặt hàng sách ít chủng lọai.

Lịch bàn 2010 nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, Lịch bàn đặt trên bàn. Ghi công việc vào từng ngày.

- Dạ thưa cha chúng con xin tất niên vào mồng 7 tháng Hai Tây 2010 tức 23 tháng Chạp mình. Mồng Bảy Chúa nhật 5 g chiều ạ !

Sáng nay tôi tìm tờ lịch ngày 7/2/2010 để ghi tất niên Legio. Không có. Ủa lịch mà in thiếu sao ? Hay không có tờ chúa nhật ? Đúng không có tờ Chúa nhật. Cả 52 tuần.

Ngày Chúa nhật được ghi vào dòng cuối của ngày thứ bảy. Tờ lịch ngày chúa nhật biến mất.

Chúa nhật biến thành cuối tuần
Tờ lịch ngày chúa nhật biến mất.

Chuyện nhỏ hay chuyện lớn ? Tôi là người hòai cổ chăng?