Các giám mục cân nhắc đề nghị về việc nghiên cứu tế bào gốcTham gia vào giai đoạn thăm dò dư luận quần chúng

Hoa Thịnh Đốn, ngày 22, tháng 5, 2009
(Zenit.org).- Trong khi Viện Y Tế Quốc Gia đang duyệt xét các hướng dẫn về việc chính phủ Liên Bang tài trợ cho các cuộc nghiên cứu tế bào gốc, các giám mục Hoa Kỳ nói đề nghị này không những “phản luân lý” mà còn “lỗi thời về khoa học” nữa.

Đức Ông David Malloy, tổng thư ký của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã nộp các nhận xét về bản thảo của hướng dẫn. Giai đoạn tiếp nhận các nhận xét của dân chúng đã chấm dứt ngày thứ ba 19/5/2009.

Các giám mục đã cung cấp cho các công dân một phương cách dễ dàng để nộp các nhận xét trên mạng lưới của Hội Đồng Giám Mục.

Về phần ngài, Đức Ông khẳng định phẩm giá đời sống con người ở mọi giai đoạn và quyền không phải chịu đựng các thí nghiệm có hại mà không được ưng thuận. Ngài tiếp, “dữ kiện cốt lõi” của khoa học là phôi thai bị hủy diệt để có tế bào gốc, “là một con người trong một giai đoạn sơ khai của việc phát triển."

Không phải là vấn đề tôn giáo

Đức Ông Malloy khẳng định rằng cuộc tranh luận về tế bào gốc không phải là vấn đề tín ngưỡng.

Ngài nhắc lại kết luận của Ủy Ban Cố Vấn Quốc Gia về Luân Lý Sinh Học do Tổng Thống Clinton bổ nhiệm, cho hay là “các phôi thai xứng đáng được ‘tôn trọng’ như một hình thức của đời sống con người, hủy diệt chúng để chế tạo các tế bào gốc chỉ “có thể được chấp nhận nếu không có một biện pháp khác ‘ít có vấn đề luân lý hơn có sẵn để giúp phát triển cuộc nghiên cứu.’”

Ngài cũng ghi nhận rằng các biện pháp thay thế không những không có sẵn, mà còn được thấy là chỉ cung cấp một hứa hẹn hữu hiệu cho việc chữa trị các tế bào gốc.

Ngài nói “khoa học và đạo đức học đã bị quên lãng’ trong quyết định của Tổng Thống Obama vào tháng Ba là rút lại cả chính sách ngăn cản việc hủy diệt các phôi thai để làm các cuộc nghiên cứu được chính phủ Liên Bang tài trợ, cũng như sắc lệnh yêu cầu Viện Y Tế Quốc Gia NIH tìm kiếm kỹ lưỡng các phương cách mới để có được các tế bào gốc mạnh mẽ mà không cần phải huỷ diệt các phôi thai.

Đức Ông Malloy nói, “Như Tổng Thống đã ghi nhận, chúng ta không được ‘làm một sự chọn lựa giả hình giữa khoa học và các giá trị luân lý.’ Thực vậy, các nguồn hướng dẫn này đều đưa về một chiều hướng, đó là bỏ xa việc nghiên cứu tế bào gốc bằng cách huỷ diệt các phôi thai “

Tuy nhiên, sắc lệnh của Tổng Thống và các hướng dẫn này đòi hỏi một đường lối hành động vừa phản luân lý, vừa ngày càng lỗi thời về khoa học."