THIẾU NHI THÁNH THỂ
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT


Phan Thiết, ngày 25 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Đức Cha Phaolô
Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết
Đức Ông Tổng Đại Diện,
Quí Cha Hạt Trưởng, Quí Cha Quản Xứ và Phó Xứ.

Trọng kính Đức Cha, Đức Ông và Quí Cha,

Theo lịch Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao, thì ngày 13 tháng 6 tới đây là Ngày Hành Hương dành cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể trong giáo phận. Vì thế, trong cuộc họp với các Cha Tuyên Úy các giáo hạt và Ban Nghiên Huấn Phong Trào TNTT, ngày 18.3.2009, chúng con đã thống nhất thành phần tham dự và chương trình như sau:

1/ Số Lượng Huynh Trưởng Và Thiếu Nhi Tham Dự:
- Hạt Bắc Tuy: 200 người
- Hạt Phan Thiết: 300 người
- Hạt Hàm Thuận Nam: 250 người
- Hạt Hàm Tân: 800 người
- Hạt Đức Tánh: 1.500 người.
Tổng cộng: 3.050 người

Kính xin Đức Cha giúp cho mỗi người 01 hộp cơm trưa = 15.000$.

• Xin Quí Cha Tuyên Uý ở các Hạt vui lòng thông báo số lượng sớm với Ban Tổ Chức (có thể thêm hoặc bớt) để chuẩn bị cho chu tất.
• Lệ phí: Mỗi người đóng 5.000$ ( trong đó, tiền mũ: 3.500$; bánh ăn buổi chiều 1.500$).
• Phương tiện di chuyển, xin các giáo xứ tự lo liệu.
• Mỗi giáo xứ có bảng tên.
• Mỗi giáo hạt có bảng tên.
• Xin ăn sáng trên xe

2/ Chương Trình:
- 7g-8g: Tập trung ở sân lễ; nhận phù hiệu; mũ và tập hát.
- 8g-8g30: Nghi thức khai mạc của Phong Trào TNTT.
- 8g30: Đức Giám Mục cử hành Thánh Lễ và Ban Ơn Toàn Xá.
- 9g30 – 10g: Giải lao ( theo cụm các Giáo hạt).
- 10g - 11g30: Kính viếng Tượng Đức Mẹ ( di chuyển thoe các Giáo hạt)
- 11g 30: Cơm trưa, nghỉ trưa.
- 13g-14g30: Sinh Hoạt theo Phong Trào TNTT.
- 14g30 – 15g30: Chầu Mình Thánh Chúa, Kiệu MTC.
- 15g 30: Bế mạc.
• Chương trình có thể thay đổi chút ít nếu trời mưa

3/ Phân chia công tác:
- Điều hành chung: Cha Tổng Phụ Trách và Quí Cha Tuyên Uý
cùng Các Trưởng trong Ban Nghiên Huấn.
- Trưởng Ban Phụng Vụ: Cha Tuyên Uý hạt Phan Thiết.
- Trửơng Ban Sinh Hoạt: Các Trưởng Hoàng Đình Ai, Nguyễn Văn Sang
- Trưởng Ban Am thực: Trưởng Hoàng Thị Cúc.
- Trưởng Ban Kỷ Luật: Trưởng Nguyễn Thuận Việt
- Trưởng Ban Am Thanh: Trưởng Nguyễn Đức Huy.
- Trưởng Ban Y tế: Trưởng Trần Thị Minh Thư.


Kính xin Đức Cha, Đức Ông, Quí Cha Hạt Trưởng và Quí Cha tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và tạo điều kiện để chúng chúng con hoàn thành Ngày Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao một cách tốt đẹp.
Chúng con chân thành cảm ơn.

Kính mến,

TM. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận
Linh Mục Tổng Phụ Trách