Đức Thánh Cha ghi chú văn hóa này đang hiện hành theo mực độ của một đức toin sống động.

VATICAN (Zenit,org).-Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nòi vẻ dẹp của di sản văn hoá Kitô Giáo không phải là một điều gì “lỗi thời,” nhưng đúng hơn đó là một điều vẫn sinh động và hiện hành theo mức độ của một đức tin sống động,

Đức Giáo Hoàng nói như vậy hôm nay khi trình bày bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần 21/5 của ngài trong Sảnh Đường Phaolô VI, trong đó ngài đã bình luận về tính chất thơ Kitô Giáo của Romanus the Melodist, một nhà thần học, thi sĩ và sáng tác sinh ra tại Syria cuối thế kỷ thứ năm.

Đức Thánh Cha đã giải thích Romanus là một thầy phó tế được phong, kẻ hiến mình cho một hình thức độc đáo giáo lý.

Đức Thánh Cha giải thích theo truyền thuyết Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Romanus trong một giấc mơ, và ban cho thầy ân huệ đoàn sủng thi thơ. Từ lúc này trở đi thầy bắt đầu giảng trong hình thức của “những thánh thi có vần luật hát ca được biết là ‘kontakia,’ gòm có một phần nhập đề và một loạt những khổ thơ được ngắt quãng bằng một điệp khúc.

“Đức tin là tình yêu,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giải thích, “và như vậy đức tin tạo nên thi thơ và âm nhạc. Đức tin là niềm vui, và như vậy đức tin tạo nên vẻ đẹp.”

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng tám mươi-chín “kontania” được gán cho Romanus, mặc dầu truyền thống nói thầy dã sáng tác một ngàn. Ngài nói thêm rằng những ““kontakia “ đó “ minh chứng nội dung phong phú thần học, phụng vụ và sùng kính của nghệ thuật thánh thi thời đó.”

Một nhà độc đáo

Đức Thánh Cha nói thêm, “Romanus không những là một chứng nhân lỗi lạc về tâm tình tôn giáo trong thời đại ngài, mà cũng về một cách thức sống động và độc đáo dạy giáo lý.

“Qua những sáng tác của ngài chúng ta có thể thấy tính sáng tạo của hình thức này về giáo lý, về sự sáng tạo của tư tưởng thần học, về nghệ thuật thánh thi đạo đức và thánh thiên của thời đại.”

“Lòng nhân hậu kích động, đức tin gian khổ và tính khiêm nhượng thâm sâu thâm nhiễm những bài hát của Romanus the Melodist, Nhà thi sĩ và sáng tác vĩ đại này nhắc chúng ta về kho tàng nguyên vẹn của nền văn hoá Kitô hữu, sinh bởi đức tin, sinh từ tâm hồn đã gặp được Chúa kitô, Con Thiên Chúa.”

“Từ sự tiếp xúc này của tâm hồn với chân lý là tình yêu, văn hóa được sinh ra, toàn bộ văn hoá vĩ đại Kitô Giáo. Và nếu đức tin tiếp tục sống, di sản văn hoá này sẽ không chết, nhưng đúng hơn nó sẽ tiếp tục sống và thịnh hành.”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã khẳng định rằng những ảnh tượng, những nhà thờ chánh thờ trung cổ và nhạc hát Gregorian, Bach và Mozart không phải là những chuyện thuộc quá khứ.

“Nếu đúc tin sống động,” ngài nói,” Văn hoá Kitô Giáo sẽ không bao giờ ‘lỗi thời’ nhưng đúng hơn sẽ luôn sinh động và đang thịnh hành.”