CHÚC MỪNG


Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
nhận được tin mừng

Thầy Philllipê Nguyễn Đức Mậu


sẽ được chịu chức Phó Tế vĩnh viễn
vào lúc 10:00AM sáng Ngày thứ Bảy 17.11.2007
tại Nhà thờ Chính Tòa St james, Seattle, bang Washongton.

Liên Đoàn cin hợp ý cầu nguyện cho Tân Phó Tế và gia đình
được tràn đầy hồng ân Chúa và tinh thần phục vụ hăng say.

LM Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch Liên Đoàn CGVNHK