Đức Giám Mục André Vingt-Trois được bầu làm chủ tịch HĐGM Pháp

Đức Tổng Giám Mục Paris, Đức Cha André Vingt-Trois, đã được bầu làm chủ tịch HĐGM Pháp, nhân cuộc hội nghị lần thứ 45 của HĐGM Pháp, hiện đang diễn ra tại Lộ Đức (3-8/11/2007).

Đức Cha Vingt-Trois cũng vừa được ĐTC Biển Đức XVI chọn làm Hồng Y, ngài sẽ nhận nhẫn Hồng Y trong thánh lễ ngày 25/11/2007, tại quãng trường thánh Phêro, một ngày sau ngày triệu tập công nghị 24/11.

Như vậy Đức Cha Vingt-Trois sẽ thay thế Đức Hồng Y Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux và Bazas trong cương vị chủ tịch.

HĐGM Pháp cũng chọn hai phó chủ tịch, đó là Đức Cha Laurent Ulrich, Tổng Giám Mục Chambéry và Đức Cha Hippolyte Simon, Tổng Giám Mục Clermont.

Nhiệm ký của các ngài sẽ kéo dài trong 3 năm, và có thể tái nhiệm một lần.

Đức Cha Vingt-Trois cũng là Đấng Bản Quyền của các người Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương ở Pháp. Ở Rôma, ngài là thành viên của Hội Đồng Giáo Hoàng Gia Đình và là thành viên của Bộ Giám Mục.