Công ty điện thoại di động TIM vừa nhận được sự phê chuẩn của Tòa Thánh trong việc truyền đi các văn bản trích từ những huấn đức của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong vòng 24 năm qua.

Đại diện của công ty TIM tỏ ra rất phấn khởi trước sự phê chuẩn này của Tòa Thánh. Khách hàng của công ty TIM từ nay có thể đăng ký một dịch vụ mới mang tên gọi “Những ý nghĩ của Đức Thánh Cha”. Giá đăng ký dịch vụ này là 5 Mỹ Kim một tháng.

Một viên chức Tòa Thánh cho biết các văn bản sẽ được lựa chọn bởi Vatican.