Về bài báo "Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ"Chúng tôi mới nhận được lá thư sau đây nói về bài báo "Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ" của ông Phạm văn Hưởng và tiếp theo là những phản bác lại bài viết này. Chúng tôi cho đăng những bài sau đây để rộng đường dư luận.

Sau đây là là thư của Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình gửi cho chúng tôi:

Kính gửi cha Trần Công Nghị và tòa soạn Vietcatholic.

Ngày 7- 01 - 2007, Người Lao Động đã đăng bài viết của ông Phạm Văn Hường, với tựa đề "Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ". Trong bài này, ông Hường đã lên án Alexandre de Rhodes với những lời lẽ rất nặng nề. Sau đó bài báo này đã được đưa lên trang web của Người Lao Động ở địa chỉ: Nhấn vào đây để đọc bài: "Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ" http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/ho-so-tu-lieu/176647.asp

Bài báo nói trên gây một phản ứng bất bình trong giới trí thực công giáo. Ngày 20 -01 - 2007, ông Nguyễn Đình Đầu cho đăng trên Nguyệt San Công Giáo và Dân Tộc, số 145, bài phản biện với tựa đề "Về bài báo vu khống và phỉ báng cha Đắc Lộ". Ngày 27 - 01 - 2007, Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình tố chức buổi mạn đàm nói về tương quan giữa Vatican và Chính Phủ Việt Nam sau cuộc gặp gỡ giữa Giáo Hoàng Benêđitô và Thủ Tướng Việt Nam. Trong buổi mạn đàm này, ông Nguyễn Đình Đầu cũng nói về bài báo 'phỉ báng cha Đắc Lộ' và tóm lược những ý nghĩ phản biện của ông.

Sau đó, ông Trần Duy Nhiên cũng tóm lược những điều mình và Roland Jacques trong bài viết tựa đề là "Phản hồi Phản hồi bài viết của Gs Ts Phạm Văn Hường: Đi tìm nguồn gốc chữ quốc ngữ".

Nhiều tham dự viên ngày hôm ấy đã tham gia phát biểu ý kiến nhưng không có một câu nào ủng hộ hay bênh vực (ngược lại thì có) cho ông Phạm Văn Hường và báo Người Lao Động trong việc phổ biến bài báo của ông Hường.

Xin gủi đến Vietcatholic hai bài phản biện nói trên. Mong Vietcatholic đăng lên như một hồ sơ để cung cấp cho độc giả công giáo những thông tin hầu dân Chúa có một cái nhìn đúng đắn vấn đề liên quan đến cha Alexandre de Rhodes, cũng nhưng thấy được những ý kiến phản biện đối với bài viết của ông Hường.

Xin cám ơn cha và quí vị.

VP Câu Lạc Bộ Nguyễn văn Bình