VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora
Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO
Tel. 06.698.82484 – Fax 06.698.82864 – E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.netTrọng kính Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange
Kính thưa Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ,
Quí Cụ, Quí Ông Bà và Quí Anh Chị Em Giáo Hữu
Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại thân mến,

Qua Văn Thư số 5530/06 ngày 16.12.2006 gửi Văn Phòng Phối Kết, ĐHY Ivan Dias, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc đã loan báo quyết định chấm dứt hoạt động của Văn Phòng Phối Kết vì “các giáo hữu Việt Nam tại hải ngoại đã ổn định và hội nhập vào đời sống tại các quốc gia cư ngụ và được các giám mục địa phương tận tình lo lắng cho các nhu cầu mục vụ”.

Trong khi loan báo quyết định trên đây, con cũng muốn bày tỏ tâm tình biết ơn của toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa đối với các Bề Trên của Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, đã yêu thương và lo lắng cho đời sống Đức Tin của người Công Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại, qua việc thiết lập Văn Phòng Phối Kết và đã luôn nâng đỡ, khích lệ Văn Phòng, từ ngày thành lập đến nay. Con cũng xin các Vị Hữu Trách Mục Vụ tại các Quốc Gia, Giáo Phận và Cộng Đoàn chuyển lời cám ơn đến các Đấng Bản Quyền về sự đón tiếp thân tình, về tình yêu mục tử và lòng thương mến của các ngài.

Con xin gửi đến Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Linh Mục, Tu Sĩ và Quí Anh Chị Em Giáo Hữu, đặc biệt các Vị phụ trách các Liên Tu Sĩ, Hội Dòng, Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và các Cơ Cấu Mục Vụ chuyên biệt, lời kính chào và cảm tạ vì chứng tá Đức Tin và sự cộng tác chân thành trong các chương trình mục vụ chung. Đặc biệt, con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sa đối với các Vị đã cộng tác trực tiếp trong các công tác của Văn Phòng Phối Kết.

Văn phòng Phối Kết được Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc thiết lập cách đây 20 năm (1987) và được trao cho ĐÔ Philiphê Trần Văn Hoài phụ trách. Dưới sự hướng dẫn của ĐÔ Philiphê Trần Văn Hoài, Văn Phòng Phối Kết, ngoài các sáng kiến mục vụ, đặc biệt đã thực hiện rất tốt đẹp biến cố quan trọng là Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh 117 Chân Phước Tử Đạo Việt Nam (1988), nhân danh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vì hoàn cảnh không thể trực tiếp tổ chức.

Từ tháng 10 năm 1999, khi ĐÔ Philiphê Trần Văn Hoài đến tuổi hưu, Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc đã trao cho con phụ trách Văn Phòng Phối Kết. Các chương trình mục vụ trong thời gian này, nhất là chương trình Cử Hành Năm Thánh 2000 và chương trình Hội Ngộ Niềm Tin “Hiệp nhất để Sống và Loan Báo Tin Mừng”, đều nhắm gây tình hiệp nhất, thúc đẩy việc hội nhập vào các giáo hội địa phương nơi sinh sống, đồng thời duy trì và phát triển gia tài văn hoá, truyền thống sống đạo và tinh thần truyền giáo của Cha Ông, để khích lệ nhau hăng say sống và làm chứng Tin Mừng trong chính môi trường sinh sống và trong thế giới. Cho dù Văn Phòng Phối Kết chấm dứt hoạt động, ước mong tinh thần “Hiệp nhất để Sống và Loan Báo Tin Mừng” vẫn sống động và tiếp tục là nguồn gợi hứng cho cuộc sống Đức Tin của người Công Giáo Việt Nam tại các địa phương.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Hợi, con xin gửi đến Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Bề Trên và Tu Sĩ Nam Nữ các Hội Dòng, Quí Cụ, Quí Ông Bà và Quí Anh Chị Em Giáo Hữu, đặc biệt các gia đình và những anh chị em đang gặp đau khổ và thử thách, lời cầu chúc chân thành và quí mến nhất: “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em... và ban cho anh chị em ơn an bình!” (Ds 6,22-27).

Rôma, ngày 20 tháng 01 năm 2007
Lm. Giuse Đinh Đức Đạo