PHAN THIẾT -- Ngày 29-6-2006, hằng trăm ghe thuyền của bà con giáo dân ven biển thành phố Phan Thiết – Bình Thuận, tụ họp nhau mừng lễ thánh Phêrô, Bổn mạng Nghề cá.

Sau thánh lễ chính vào buổi sáng tại các giáo đường, ghe thuyền của bà con giáo dân tuần tự đậu dọc cảng biển theo từng đơn vị giáo xứ chuẩn bị chờ Cha xứ ra làm phép ghe và cầu nguyện. Đúng 8 giờ sáng, nghi thức làm phép ghe và cầu bình an được các giáo xứ tiến hành đồng loạt. Cha xứ của mỗi xứ đạo đến lần lượt từng ghe của giáo xứ mình rảy nước phép và cầu nguyện trước ảnh thánh Phêrô.

Theo Tin Mừng Phúc Âm, thì thánh Phêrô là một dân chài lưới tài ba; trong khi ông đang giăng lưới thì Chúa Giêsu đến gọi ông theo Ngài. Trong ngày 29-6 này, anh em bạn thuyền cùng nhau cầu xin vị thánh Bổn mạng che chỡ cho họ được bình an vô sự trong những lúc ra khơi gặp sóng to gió lớn.

Hiện tại các giáo xứ có đông ngư dân đi biển tại Phan Thiết là: Chánh Toà (Lạc Đạo, Đức Long); Thánh Mẫu (Đức Thắng, Phú Trinh, Phú Tài); Vinh Phú (Hưng Long, Bình Hưng); Thanh Hải (Thanh Hải) và Phú Hài (Phú Hài). Theo bà con giáo dân, đây là truyền thống có từ xa xưa khi các họ đạo tại Phan Thiết mới phôi thai hình thành.

Ghe thuyền ngư dân thành phố Phan Thiết treo cờ mừng lễ thánh Bổn Mạng Phêrô


Đoàn ghe thuyền Giáo xứ.Chánh Toà chuẩn bị đón Cha xứ ra làm phép ghe.


Thắp nhang trong giờ cầu nguyện


Ngư dân cầu nguyện trước ảnh của vị thánh Bổn mạng


Gia đình ngư dân ra ghe mừng lễ


Sau nghi thức cầu bình an, chủ ghe cho ghe chạy dạo chơi khoảng 15 phút rồi trở về.