Các chương trình của EWTN giờ đây cũng được cho vào Podcast và MP3

IRONDALE, Alabama (CNS).- Mạng Phát Thanh và Truyền Hình Công Giáo toàn cầu do Mẹ Anglica thành lập, EWTN giờ đây phát chuyển một số chương trình chọn lọc vào Podcast dưới dạng MP3 miễn phí trên trang web của mạng lưới tại địa chỉ: www.ewtn.com.

Những thính giả sử dụng Podcast chỉ cần tải các tập tin âm thanh (audio files) từ trang web vào một chiếc máy điện toán, rồi chuyển các tập tin trên sang dạng âm thanh theo dạng số (digital audio files) vào các máy chơi nhạc, chẳng hạn như iPod của hãng Apple, hay để lắng nghe vào giờ phút thuận lợi tùy ý.

Theo dự tính, hiện có khoảng 22 triệu người Mỹ sở hữu các máy chơi nhạc di động MP3 và có khoảng 6 triệu người dùng trong số đó đã tải các chương trình phát sóng từ mạng Internet.

Michael P. Warsaw, Chủ Tịch EWTN, nói: “Trong suốt hơn 25 lịch sử vừa qua, EWTN luôn lúc nào cũng nắm bắt với những kỷ thuật mới để thì hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đài. Sáng kiến mới về hình thức chuyển phát này nhằm cải tiến việc phát thanh và truyền hình, và cho phép Đài có thể lan truyền Phúc Âm đến một khối lượng khán giả rộng lớn hơn.”

Các chương trình chọn lọc để phát chuyển sang các iPod gồm có các bài đọc và các bài giảng từ những thánh lễ được trực tiếp truyền hình hằng ngày; việc mở các dây nóng hằng ngày về chương trình phát thanh của Đài EWTN; chương trình “Một Đêm Tối Chủ Nhật Sống Động” (Sunday Night Live); “Hành Trình Về Nhà” (The Journey Home); “Trực Tiếp với Mẹ Angelica” (Mother Angelica Live); “Ngưỡng Cửa Hy Vọng” (Threshold of Hope); và chương trình “ETWN Trực Tiếp.”

Riêng chương trình Phát Thanh Công Giáo của VietCatholic được phát thanh sống trên các tần số đài phát thanh tại Hoa Kỳ, và cũng đã từ 3 năm nay cũng đã được phát dước dạng MP3 và lưu trữ trên internet. Quí vị có thể nghe trực tiếp trên internet, hay là download miễn phí vào iPod của mình hoạc máy MP3 để tùy nghe bất cứ nơi nào và ở đâu. Địa chỉ là http://vietcatholic.net/radio/