Vatican: Ðể ngừa chống bệnh liệt kháng Siđa, các nhân viên y tế Công Giáo hãy trung thành với ơn gọi của mình để bảo vệ đời sống con người, về mặt tinh thần cũng như thể lý, bằng cách cổ võ sống khiết tịnh hơn là khuyến khích dùng "condom".

Ðức Tổng Giám Mục Javier Lozano Barragan, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh lo Mục Vụ cho Nhân Viên Y Tế đã nói với các kỷ giả giải pháp đặc thù của việc chăm lo y tế phải là công việc "để bảo vệ đời sống và không bao giờ hậu thuẫn đến sự chết".

Trong phần giới thiệu hội nghị thường niên quốc tế của hội đồng tại Vatican vào ngày Thứ Tư 6/11, Ðức Tổng Giám Mục nói khái niệm sống và chết theo Kitô giáo không chỉ giới hạn tới thể lý hay cuộc sống tại thế.

Bệnh Siđa "là một căn bệnh liệt kháng ghê tởm và kinh khủng.. Và con người nói rằng 'quý vị là người Công Giáo giết hại con người bởi vì quý vị không cho phép dùng condoms.'

Ðức Tổng Giám Mục nói thêm "Nhưng chúng ta nói việc ngăn ngừa được gọi là sống khiết tịnh, mặc dầu 'khiết tịnh' nghe có vẻ dị hợm trong xã hội chúng ta đang sống. Ðó không phải là một điều gì chúng ta đã đặt ra, nhưng đi ngược dòng thời gian ít nhất là thời ông Mai-sen và 10 Giới Răn. Chỉ có con đường đó mới bảo vệ được đời sống".

Ðức Tổng Giám Mục Lozano nói có quá nhiều người trong một thế giới kỹ nghệ hóa, nghĩ rằng chỉ có những giá trị quan trọng là phúc lợi con người và bảo vệ môi sinh.

Ðối với những ai chỉ ham mê khoái lạc thì khiết tịnh chẳng có nghĩa gì cả. Thế nhưng đối với những ai quan tâm đến 'hạnh phúc vĩnh cửu', khiết tịnh là điều duy nhất mang lại ý nghĩa.

Hội nghị kéo dài từ mùng 7-9/11 do Hội Ðồng Tòa Thánh bảo trợ nhằm đặt trọng tâm đến việc bảo vệ, và cổ võ bản sắc Công Giáo của các bệnh viện và các cơ cấu chăm lo y tế Công Giáo.

Linh Mục Felice Ruffini, Dòng Camêlô- phụ tá thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh lo Mục Vụ cho Nhân Viên Y Tế đã cho biết, đứng trước sự khủng hoảng của bệnh Siđa, Giáo Hội Công Giáo đã hành động nhiều hơn là thuyết giảng về đức khiết tịnh: "Sắn tay áo mình lên, săn sóc cho người ốm đau và thực hiện các cuộc nghiên cứu" hầu ngăn ngừa và chữa trị căn bệnh này.