Cha Charles de Foucauld sẽ được phong chân phước vào ngày 13 tháng 11 năm 2005.

Tin Vatican (Zenit 30/08/2005) - Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh vừa gởi văn thư cho Ðức Cha Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Cha Charles de Foucauld, để chính thức thông báo rằng lễ phong chân phước cho Cha Charles de Foulcauld sẽ diễn ra tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, Vatican, vào ngày 13 tháng 11 năm 2005.

Ðược biết trước đây, Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã định ngày phong chân phước cho cha Charles de Foucauld, là vào ngày 15 tháng 5 năm 2005. Nhưng vì Ðức Gioan Phaolô II từ trần ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, nên lễ Phong Chân Phước cho Charles de Foucauld đã bị dời lại, và giờ đây được chính thức định lại vào ngày 13 tháng 11 năm 2005.

Cùng được phong chân phước với Cha Charles de Foucauld trong ngày 13 tháng 11 năm 2005, còn có hai vị tân chân phước Nữ Tu nguời Italia. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa được công bố ai sẽ là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước này.

Vào thời của Ðức Gioan Phaolô II, thì chính Ðức Thánh Cha là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước và phong thánh. Nhưng trong các lễ phong chân phước vào khởi đầu triều giáo hoàng của ngài, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã không chủ tế thánh lễ phong chân phước nữa, mà ủy cho mọ䴠vị Hồng Y chủ tế thay ngài. Tuy nhiên, đối với lễ phong chân phước cho cha Charles de Foucauld vào ngày 13 tháng 11 năm 2005, thì người ta chưa biết ai sẽ là vị chủ tế thánh lễ phong chân phước này.

Charles de Foucauld sinh tại Strasbourg, bên Pháp, vào năm 1858, và mồ côi cha mẹ lúc lên 6 tuổi. Sau cuộc đời tuổi trẻ rời xa Ðức Tin, Charles de Foucauld đã ăn năn trở về với Chúa vào năm 1886. Cũng trong thời tuổi trẻ, Charles de Foucauld cũng đã trải qua thời gian ngắn trong quân ngủ, nhưng sau đó Charles de Foucauld đã xin giải ngủ; Và sau khi trở lại cùng Chúa, Charles de Foucauld đi hành hương thánh địa, và xin vào tu đan viện Trappist ở Syria. Sau đó, rời đan viện Trappist, Charles de Foucauld sống cuộc đời ẩn tu tại Nazareth, muốn bắt chước sống cuộc đời âm thầm của Chúa Giêsu tại Nazareth. Charles de Foucauld được thụ phong linh mục năm 1901. Cha học tiếng Arab, với mộng ước đến sống giữa những người Tuaregs, bên nước Algeri, Bắc Phi Châu.

Trong nghi thức công bố sắc lệnh công nhận phép lạ và sự thánh thiện của Cha Charles de Foucauld, Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, tổng truởng bộ phong thánh, đã nhận định như sau: "Cha Charles de Foucauld đã sống cuộc đời nghèo khó, chiêm niệm và khiêm tốn, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa những người kitô, người do thái và người hồi giáo... Ðể noi gương Chúa Giêsu trong cuộc đời ẩn dật tại Nazareth, Cha Charles de Foucauld đến sống tại Tamanrasset, giữa lòng sa mạc Sahara."

Ngày 1 tháng 12 năm 1916, lúc mới được 58 tuổi, Cha Charles de Foucauld đã bị ám sát chết tại nơi cha đang sinh sống, bên Algeri, Bắc Phi Châu, trong thời buổi tranh chấp giết hại lẫn nhau giữa những bộ tộc người Tuaregs.

Cha đã thành lập Liên Hiệp Các Tu Huynh và Tu Muội của Thánh Tâm, để dấn thân rao giảng Tin Mừng cho những người Tuaregs. Ngoài ra, còn có 10 dòng tu và 8 Hội Tu Ðức sống theo tinh thần thiêng liêng của cha Charles de Foucauld, chẳng hạn như các Tiểu Ðệ, các Tiểu Muội, và Hội Linh Mục Jesus Caritas.