Nguyễn Trung Tây
Tội Đồ Giêsu – John 5:17-30


QUỐC GIA PHÁP TRỊ
Do Thái, quốc gia pháp trị. Sách luật Lêvi, sách luật Dân Số, sách Đệ Nhị Luật.

Xin mời đếm, đếm cẩn thận, đếm chi tiết. Xin cũng đừng quên, “Mười Điều Luật,” trái tim đỏ bơm máu tới từng tế bào nhỏ li ti của những sách, bộ luật, và của dân được tuyển chọn.

Không lạ chi, tác giả Thánh Vịnh 119 dâng một lời kinh Luật lạ lùng, lời kinh hương thơm bay lên thiên đàng, “Lạy Ngài! Bộ luật Ngài, niềm hạnh phúc đời con” (Thánh Vịnh 119: 77, 92, 174).

Bởi thế, Ngày Sabath, ngày Hưu Lễ ghi rõ ràng trong cả hai sách,
— Xuất Hành 20:8-11, “Hãy nhớ ngày Sabbath, mà coi đó là ngày thánh… Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy.”

— Và Đệ Nhị Luật 5:12-15, “Hãy giữ ngày Sabbath, mà coi đó là ngày thánh, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sabbath.”

Vào một ngày rơi vào ngày Sabbath, môn phái Lấm Lem đi ngang ruộng lúa.
Môn sinh giơ tay bứt lúa.
Môn phái Pharisê cự nự trưởng môn nhân.
Để rồi Ngài khẳng định, “Luật vị nhân sinh, chứ không phải nhân sinh vị luật” (Mark 2:27).

Hơn nữa, đã bao nhiêu lần rồi, Đức Giêsu “thản nhiên” chữa bệnh ngày Sabbath.

Một người vô danh tiểu tốt đến từ ngôi làng nhỏ như mắt muỗi dám chống lại Luật, “bộ luật Ngài, niềm hạnh phúc đời con!”
Tội đồ Giêsu, tội rõ ràng!

DO THÁI, MỘT THIÊN CHÚA
Ngôn sứ Môisen tuyên phán, “Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất” (Đệ Nhị Luật 6:4-5).

Đấng Duy Nhất đã gọi tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương Ur, Chaldeans.

Đấng Duy Nhất đã gọi Môisen từ trong bụi gai lửa, xưng danh, “Yahweh/Giavê” tiếng Hebrew, “Ta Là” tiếng Việt.

Dân riêng kính trọng tên cực thánh không dám gọi Ngài: Giavê, nhưng Ađônai.

Niềm tin Đệ Nhị Luật 6:4 được để trên trán, đeo trên tay, và khắc trong tim, cung kính, trang trọng.

Nhưng! Người đến từ vùng sâu vùng xa Nadarét mở miệng gọi Ngài, Ađônai là Bố, tự xưng mình là Con Trai (Gioan 5:25-27).

Tội đồ Giêsu, tội thứ hai!

HAI TỘI DANH
Cả hai tội danh này và bao nhiêu tội danh khác, dư thừa lực đẩy đưa Ngài lên thẳng núi Sọ.

TỘI ĐỒ GIÊSU
Đức Giêsu, Đấng chủ trương luật vị nhân sinh.
Đức Giêsu, Con Một của Đấng Duy Nhất.
Hai điều này đều là sự thật, một viết thường và một viết hoa.
Và bởi đó là sự thật, sự thật đã giải thoát Ngài, tội đồ Giêsu.
Không lạ chi! Giờ phút đó, ngày hôm đó! Hoa Phục Sinh nở rực rỡ đồi Golgotha.

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin cho con sống lại như Ngài!