Công Giáo và Chính thống đang tìm hiểu để tiến tới việc mừng Lễ Phục sinh chung với nhau.

Một thỏa thuận đáng mong ước là hai Giáo hội sẽ cử hành lễ Phục sinh của Chúa Giêsu vào một thời điểm quan trọng nhất trong Năm Thánh 2025.

(Zenit - Joachin Meisner Hertz)

Trả lời phỏng vấn của một thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2022, Thượng phụ Constantinople cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa đại diện của Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo để đi đến một thỏa thuận về việc cử hành lễ Phục sinh chung một ngày cho tất cả mọi Kitô hữu.

Các cuộc trao đổi tìm hiểu đang được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, đã diễn ra vào năm 325 sau Công nguyên, mà các quyết định của Công đồng này vẫn còn được áp dụng vào cả hai Giáo hội. Thượng phụ Bartholomew cho hay các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sẽ được tư vấn để xác định ngày chính xác nhất cho lễ Phục sinh, vì đó không phải là vấn đề tín lý mà là vấn đề liên quan đến thiên văn học, một lĩnh vực khoa học của tri thức con người.

“Mục tiêu của chúng ta là trong bối cảnh kỷ niệm này, chúng ta có thể tìm ra giải đáp liên quan đến Lễ Phục sinh. Đức Thánh Cha cũng có ý đó và tôi cũng cùng quan điểm cho cả Giáo hội Chính thống cũng như Công Giáo, mừng chung lễ Phục sinh của Chúa Kitô.

Lễ kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea trùng với Năm Thánh bình Thường của Giáo Hội Công Giáo vào năm 2025, một sự kiện Giáo hội thường cử hành mỗi 25 năm... Trong viễn kiến đó, một thỏa thuận về việc cử hành lễ Phục sinh của Chúa Giêsu sẽ là một mốc điểm quan trọng của Năm Thánh.